English for Speakers of Other Languages

Tudalennau

Cymwysterau ac Achrediad

Cymwysterau ac Achrediad CymwysterauCraidd Dysgu Mae ein cymwysterau Craidd Dysgu wediu llunio ar ddiwygiadau Cwricwlwm Cymru a byddwn yn parhau i esblygu gydar datblygiadau hynny. Mae Agored Cymru wedi ymrwymo i greu Cymwysterau ir 21a... Ewch i'r dudalen

Hygyrchedd

Hygyrchedd ReachDeck Gwrando ar y wefan hon gyda ReachDeck Pun ai a ydych chin defnyddio ffôn clyfar, tabled, PC neu Mac, bydd ReachDeck yn cynnig yr offer cymorth lleferydd a darllen mae eu hangen arnoch chi am ddim. Beth yw ReachDeck... Ewch i'r dudalen

Y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol

Diploma Mynediad i Addysg Uwch – Y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol

Cymru Ewrop a'r Byd

Cymru, Ewrop a'r Byd Mae ein cymwysterau Golwg ar Gymru yn cefnogi Cymru, Ewrop ar Byd: Fframwaith ar gyfer dysgwyr 14 i 19 oed yng Nghymru Llywodraeth Cymru. Maer cymwysteraun cefnogi dulliau dysgu pobl ifanc ar draws yr elfennau g... Ewch i'r dudalen

Dewis yr unedau a’r cymwysterau iawn

Dewis yr unedau a’r cymwysterau iawn Cychwynnwch ar Eich Taith i Ddysgu Gydag Unedau a Chymwysterau Agored Cymru Rydym yn cynnig dros 6,000 o unedau a 300 o gymwysterau mewn amrywiol bynciau syn cynnwys Sgiliau Hanfodol, Gofal Ie... Ewch i'r dudalen

Astudiaethau Achos