Arddangosir yma restr o’r holl gymwysterau fydd yn cael eu hadolygu yn ystod y 5 mlynedd nesaf. Mae dyddiad y canlyniadau yn cyfateb i ddyddiad adolygu cyfredol y cymhwyster.


Enw Cymhwyster

Cymwysterau Dyddiad Dechrau Ymgynghori
(dechrau’r mis)
dechrau gwerthusiad
(dechrau’r mis)
Cyhoeddi Canlyniadau (diwedd y mis)
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Busnes a Rheolaeth ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol Ionawr 2024 Mawrth 2024 Mehefin 2024
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Cefnogi Oedolion a Phobl Ifanc gyda Sgiliau Hanfodol Chwefror 2024 Ebrill 2024 Gorffenaf 2024
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Addysg a Hyfforddiant Chwefror 2024 Ebrill 2024 Gorffenaf 2024
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Dysgu a Datblygu Chwefror 2024 Ebrill 2024 Gorffenaf 2024
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 4 mewn Dysgu a Datblygu Chwefror 2024 Ebrill 2024 Gorffenaf 2024
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 4 mewn Addysg a Hyfforddiant Chwefror 2024 Ebrill 2024 Gorffenaf 2024
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Cymraeg Iaith Meithrin ar gyfer Ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar Mawrth 2024 Mai 2024 Awst 2024
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Gwybodeg Iechyd Ebrill 2024 Mehefin 2024 Medi 2024
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Gwybodeg Iechyd Ebrill 2024 Mehefin 2024 Medi 2024
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith Ebrill 2024 Mehefin 2024 Medi 2024
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Gwybodeg Iechyd Ebrill 2024 Mehefin 2024 Medi 2024
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Cyfryngu Ebrill 2024 Mehefin 2024 Medi 2024
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith Ebrill 2024 Mehefin 2024 Medi 2024
Agored Cymru Diploma Lefel 3 yn Rhaglen Cadetiaid y Coleg Nyrsio Brenhinol Ebrill 2024 Mehefin 2024 Medi 2024
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Iaith Arwyddion Prydain (Mynediad 3) Mai 2024 Gorffenaf 2024 Hydref 2024
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Cymraeg Ail Iaith: Defnyddio'r Gymraeg yn y Gweithle - Sgiliau Derbynfa Mai 2024 Gorffenaf 2024 Hydref 2024
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Cymraeg Ail Iaith: Defnyddio'r Gymraeg yn y Gweithle - Ceisiadau ac Anghenion Mai 2024 Gorffenaf 2024 Hydref 2024
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Cymraeg Ail Iaith: Defnyddio'r Gymraeg yn y Gweithle - Deall Iechyd a Diogelwch Mai 2024 Gorffenaf 2024 Hydref 2024
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Cymraeg Ail Iaith: Defnyddio'r Gymraeg yn y Gweithle - Defnyddio Terminoleg Cysylltiedig â Gwaith Mai 2024 Gorffenaf 2024 Hydref 2024
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion a Phlant a Phobl Ifanc), Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant - Cymru a Gogledd Iwerddon Mai 2024 Gorffenaf 2024 Hydref 2024
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored Mai 2024 Gorffenaf 2024 Hydref 2024
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 1 mewn Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion a Phlant a Phobl Ifanc), Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant - Cymru a Gogledd Iwerddon Mai 2024 Gorffenaf 2024 Hydref 2024
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 1 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored Mai 2024 Gorffenaf 2024 Hydref 2024
Agored Cymru Diploma Lefel 1 mewn Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion a Phlant a Phobl Ifanc), Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant - Cymru a Gogledd Iwerddon Mai 2024 Gorffenaf 2024 Hydref 2024
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 1 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored Mai 2024 Gorffenaf 2024 Hydref 2024
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 1 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored Mai 2024 Gorffenaf 2024 Hydref 2024
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Delweddu Clinigol (Cymru) Mai 2024 Gorffenaf 2024 Hydref 2024
Agored Cymru Lefel 4 Diploma ar gyfer Ymarferwyr Cynorthwyo Therapi Mai 2024 Gorffenaf 2024 Hydref 2024
Agored Cymru Diploma Lefel 7 mewn Rheoli Mân Anafiadau yn Annibynnol (Cymru) Mai 2024 Gorffenaf 2024 Hydref 2024
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol (Llythrennedd) Mehefin 2024 Awst 2024 Tachwedd 2024
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol (Rhifedd) Mehefin 2024 Awst 2024 Tachwedd 2024
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Dau mewn Heintiau Bacteriol a Firol sy'n Gysylltiedig â Defnyddio Cyffuriau Gorffenaf 2024 Medi 2024 Rhagfyr 2024
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Cyngor, Arweiniad a Gwasanaethau sy'n gysylltiedig â Chyflogaeth yng Nghymru Awst 2024 Hydref 2024 Ionawr 2025
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol (Llythrennedd Digidol) Awst 2024 Hydref 2024 Ionawr 2025
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Cyngor ac Arweiniad yng Nghymru Awst 2024 Hydref 2024 Ionawr 2025
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Gwasanaethau sy'n gysylltiedig â Chyflogaeth yng Nghymru Awst 2024 Hydref 2024 Ionawr 2025
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cyngor ac Arweiniad yng Nghymru Awst 2024 Hydref 2024 Ionawr 2025
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Gwasanaethau sy'n gysylltiedig â Chyflogaeth yng Nghymru Awst 2024 Hydref 2024 Ionawr 2025
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 4 mewn Cyngor, Arweiniad a Gwasanaethau sy'n gysylltiedig â Chyflogaeth yng Nghymru Awst 2024 Hydref 2024 Ionawr 2025
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 4 mewn Cyngor ac Arweiniad yng Nghymru Awst 2024 Hydref 2024 Ionawr 2025
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 4 mewn Gwasanaethau sy'n Gysylltiedig â Chyflogaeth yng Nghymru Awst 2024 Hydref 2024 Ionawr 2025
Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Cyngor ac Arweiniad yng Nghymru Awst 2024 Hydref 2024 Ionawr 2025
Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Gwasanaethau sy'n Gysylltiedig â Chyflogaeth yng Nghymru Awst 2024 Hydref 2024 Ionawr 2025
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 4 mewn Ymarfer Cyfieithu Medi 2024 Tachwedd 2024 Chwefror 2025
Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Ymarfer Cyfieithu ar y Pryd Medi 2024 Tachwedd 2024 Chwefror 2025
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Egwyddorion Gwaith Ieuenctid (Cymru) Hydref 2024 Rhagfyr 2024 Mawrth 2025
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid (Cymru) Hydref 2024 Rhagfyr 2024 Mawrth 2025
Agored Cymru Lefel 3 Tystysgrif ar gyfer Cynorthwywyr Sgrinio Llygaid Diabetig (Cymru) Hydref 2024 Rhagfyr 2024 Mawrth 2025
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid (Cymru) Hydref 2024 Rhagfyr 2024 Mawrth 2025
Agored Cymru Lefel 3 Diploma mewn Hanfodion Sgrinio Iechyd (Cymru) Hydref 2024 Rhagfyr 2024 Mawrth 2025
Agored Cymru Lefel 3 Diploma mewn Sgrinio Clyw Babanod (Cymru) Hydref 2024 Rhagfyr 2024 Mawrth 2025
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid (Cymru) Hydref 2024 Rhagfyr 2024 Mawrth 2025
Agored Cymru Lefel 4 Diploma ar gyfer Ymarferwyr Cynorthwyol mewn Sgrinio Mamograffeg (Cymru) Hydref 2024 Rhagfyr 2024 Mawrth 2025
Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Sgrinio am Ymlediad Aortaidd yn yr Abdomen (Cymru) Hydref 2024 Rhagfyr 2024 Mawrth 2025
Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Graddio Llygaid Diabetig (Cymru) Hydref 2024 Rhagfyr 2024 Mawrth 2025
Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Ffotograffiaeth Llygaid Diabetig (Cymru) Hydref 2024 Rhagfyr 2024 Mawrth 2025
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Ymwybyddiaeth o Gam-drin Domestig Tachwedd 2024 Ionawr 2025 Ebrill 2025
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Gwydnwch i Ddioddefwyr / Goroeswyr Cam-drin Domestig Tachwedd 2024 Ionawr 2025 Ebrill 2025
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Egwyddorion Dull Gwybodus o Drawma Tachwedd 2024 Ionawr 2025 Ebrill 2025
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Gweithio gydag Unigolion wedi Effeithio gan Reolaeth Orfodol Tachwedd 2024 Ionawr 2025 Ebrill 2025
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Gweithio gyda Dioddefwyr/Goroeswyr Cam-drin Domestig Tachwedd 2024 Ionawr 2025 Ebrill 2025
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 2 mewn Gweithio gyda Dioddefwyr/Goroeswyr Cam-drin Domestig Tachwedd 2024 Ionawr 2025 Ebrill 2025
Agored Cymru Lefel 3 Diploma mewn Rheoli Gofal Iechyd Tachwedd 2024 Ionawr 2025 Ebrill 2025
Agored Cymru Diploma Lefel 6 mewn Nyrsio Brys (Cyfadran Nyrsio Brys) Tachwedd 2024 Ionawr 2025 Ebrill 2025
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Gwasanaethau Gweinyddol a Derbynfa Gofal Sylfaenol Ionawr 2025 Mawrth 2025 Mehefin 2025
Agored Cymru Diploma Lefel 2 mewn Gwasanaethau Gweinyddol a Derbynfa Gofal Sylfaenol Ionawr 2025 Mawrth 2025 Mehefin 2025
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Cymorth Dysgu i Blant a Phobl Ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2025 Ebrill 2025 Gorffenaf 2025
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Cymorth Dysgu i Blant a Phobl Ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2025 Ebrill 2025 Gorffenaf 2025
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Therapi Lleferydd ac Iaith (Cymru) Chwefror 2025 Ebrill 2025 Gorffenaf 2025
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Ymarferwyr Lles mewn Natur Mawrth 2025 Mai 2025 Awst 2025
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Dietegol Mawrth 2025 Mai 2025 Awst 2025
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Mamolaeth a Phediatreg yng Nghymru Mawrth 2025 Mai 2025 Awst 2025
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cefnogaeth Therapi Galwedigaethol yng Nghymru Mawrth 2025 Mai 2025 Awst 2025
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Ffisiotherapi yng Nghymru Mawrth 2025 Mai 2025 Awst 2025
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Podiatreg ar gyfer Cynorthwywyr a Thechnegwyr Podiatreg Mawrth 2025 Mai 2025 Awst 2025
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 3 mewn Ymarferwyr Lles mewn Natur Mawrth 2025 Mai 2025 Awst 2025
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Cynorthwyo Ysgol Arfordir Ebrill 2025 Mehefin 2025 Medi 2025
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Cynorthwyo Ysgol Goedwig Ebrill 2025 Mehefin 2025 Medi 2025
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Arferion Dysgu Awyr Agored Ebrill 2025 Mehefin 2025 Medi 2025
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Arferion Chwarae Awyr Agored Ebrill 2025 Mehefin 2025 Medi 2025
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Cydlynu Cwricwlwm Awyr Agored Ebrill 2025 Mehefin 2025 Medi 2025
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Arwain Ysgol Arfordir Ebrill 2025 Mehefin 2025 Medi 2025
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Arwain Ysgol Goedwig ac Arfordir Ebrill 2025 Mehefin 2025 Medi 2025
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Arwain Ysgol Goedwig Ebrill 2025 Mehefin 2025 Medi 2025
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Addysgeg Dysgu Awyr Agored Ebrill 2025 Mehefin 2025 Medi 2025
Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Hyrwyddo Iechyd a Lles Ebrill 2025 Mehefin 2025 Medi 2025
Agored Cymru Lefel 4 Diploma mewn Garddwriaeth yn Seiliedig ar Waith Ebrill 2025 Mehefin 2025 Medi 2025
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Dysgu Awyr Agored Mai 2025 Gorffenaf 2025 Hydref 2025
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Deall Diogelu Mai 2025 Gorffenaf 2025 Hydref 2025
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cyfrifeg a Chyllid ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol Gorffenaf 2025 Medi 2025 Rhagfyr 2025
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cyfrifiadura a Seiberddiogelwch ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol Gorffenaf 2025 Medi 2025 Rhagfyr 2025
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Peirianneg ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol Gorffenaf 2025 Medi 2025 Rhagfyr 2025
Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Rheoli Prosiectau Gorffenaf 2025 Medi 2025 Rhagfyr 2025
Tystysgrif Lefel 2 Agored Cymru mewn Mentora Cymheiriaid Iechyd Meddwl Awst 2025 Hydref 2025 Ionawr 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Digidol ar gyfer Busnes Medi 2025 Tachwedd 2025 Chwefror 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Datblygu Meddalwedd Medi 2025 Tachwedd 2025 Chwefror 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 4 mewn Hyfforddi a Mentora mewn Sgrinio Clyw Babanod Medi 2025 Tachwedd 2025 Chwefror 2026
Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Dadansoddi Data Medi 2025 Tachwedd 2025 Chwefror 2026
Agored Cymru Lefel 2 Diploma mewn Gweinyddu Busnes Hydref 2025 Rhagfyr 2025 Mawrth 2026
Agored Cymru Lefel 2 Diploma mewn Gwasanaeth Cwsmer Hydref 2025 Rhagfyr 2025 Mawrth 2026
Agored Cymru Diploma Lefel 2 mewn Sgiliau Digidol ar gyfer Busnes Hydref 2025 Rhagfyr 2025 Mawrth 2026
Agored Cymru Lefel 3 Diploma mewn Gweinyddu Busnes Hydref 2025 Rhagfyr 2025 Mawrth 2026
Agored Cymru Lefel 3 Diploma mewn Gwasanaeth Cwsmer Hydref 2025 Rhagfyr 2025 Mawrth 2026
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Sgiliau Digidol ar gyfer Busnes Hydref 2025 Rhagfyr 2025 Mawrth 2026
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Dadansoddwr Seiberddiogelwch Rhagfyr 2025 Chwefror 2026 Mai 2026
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Dylunydd Cynnwys Digidol Rhagfyr 2025 Chwefror 2026 Mai 2026
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Peiriannydd Seilwaith Digidol Rhagfyr 2025 Chwefror 2026 Mai 2026
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Datblygwr Meddalwedd Rhagfyr 2025 Chwefror 2026 Mai 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 4 mewn Rheoli Treftadaeth Ddiwylliannol Rhagfyr 2025 Chwefror 2026 Mai 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 4 mewn Rheoli Treftadaeth Ddiwylliannol Rhagfyr 2025 Chwefror 2026 Mai 2026
Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Dadansoddwr Seiberddiogelwch Rhagfyr 2025 Chwefror 2026 Mai 2026
Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Dylunydd Cynnwys Digidol Rhagfyr 2025 Chwefror 2026 Mai 2026
Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Peiriannydd Seilwaith Digidol Rhagfyr 2025 Chwefror 2026 Mai 2026
Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Datblygwr Meddalwedd Rhagfyr 2025 Chwefror 2026 Mai 2026
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 4 mewn Rheoli Treftadaeth Ddiwylliannol Rhagfyr 2025 Chwefror 2026 Mai 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 5 mewn Rheoli Casgliadau Proffesiynol Rhagfyr 2025 Chwefror 2026 Mai 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Digidol ar gyfer Busnes Rhagfyr 2025 Chwefror 2026 Mehefin 2026
Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Cefnogaeth Gofal Cymhleth Ionawr 2026 Mawrth 2026 Mehefin 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Asesu Cymhwysedd yn yr Amgylchedd Gwaith Chwefror 2026 Ebrill 2026 Gorffenaf 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Asesu Cyrhaeddiad sy'n gysylltiedig â Galwedigaeth Chwefror 2026 Ebrill 2026 Gorffenaf 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Deall Egwyddorion ac Arferion Asesu Chwefror 2026 Ebrill 2026 Gorffenaf 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Asesu Cyrhaeddiad Galwedigaethol Chwefror 2026 Ebrill 2026 Gorffenaf 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 4 mewn Sicrhau Ansawdd Prosesau ac Arferion Asesu yn Fewnol Chwefror 2026 Ebrill 2026 Gorffenaf 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 4 mewn Deall y gwaith o Sicrhau Ansawdd Prosesau ac Arferion Asesu yn Fewnol Chwefror 2026 Ebrill 2026 Gorffenaf 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 4 mewn Arwain y gwaith o Sicrhau Ansawdd Mewnol Arferion a Phrosesau Asesu Chwefror 2026 Ebrill 2026 Gorffenaf 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Cymorth Cymwysiadau Digidol Mawrth 2026 Mai 2026 Awst 2026
Agored Cymru Diploma Lefel 2 mewn Cymorth Cymwysiadau Digidol Mawrth 2026 Mai 2026 Awst 2026
Agored Cymru Diploma Lefel 2 mewn Dylunio Sy’n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr Mawrth 2026 Mai 2026 Awst 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Gweithio gyda Rhieni a Gofalwyr i Ddatblygu Sgiliau Magu Plant Mawrth 2026 Mai 2026 Awst 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Cymorth Cymwysiadau Digidol Mawrth 2026 Mai 2026 Awst 2026
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Cymwysiadau Digidol Mawrth 2026 Mai 2026 Awst 2026
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Dylunio Sy’n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr Mawrth 2026 Mai 2026 Awst 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 4 mewn Anogwr Dysgu Mawrth 2026 Mai 2026 Awst 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 4 mewn Gwybodeg Iechyd Mawrth 2026 Mai 2026 Awst 2026
Agored Cymru Lefel 4 Tystysgrif mewn Anogwr Dysgu Mawrth 2026 Mai 2026 Awst 2026
Agored Cymru Diploma Lefel 4 ar gyfer Ymarferwyr Cynorthwyol ar gyfer Llawdriniaeth Cataract (Cymru) Mawrth 2026 Mai 2026 Awst 2026
Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Anogwr Dysgu Mawrth 2026 Mai 2026 Awst 2026
Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Dylunio Sy’n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr Mawrth 2026 Mai 2026 Awst 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw'n Annibynnol (Mynediad 1) Ebrill 2026 Mehefin 2026 Medi 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw'n Annibynnol (Mynediad 2) Ebrill 2026 Mehefin 2026 Medi 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw'n Annibynnol (Mynediad 3) Ebrill 2026 Mehefin 2026 Medi 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw'n annibynnol (Mynediad 1) Ebrill 2026 Mehefin 2026 Medi 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw'n annibynnol (Mynediad 2) Ebrill 2026 Mehefin 2026 Medi 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw'n Annibynnol (Mynediad 3) Ebrill 2026 Mehefin 2026 Medi 2026
Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau'r Diwydiant Lletygarwch (Mynediad 3) Ebrill 2026 Mehefin 2026 Medi 2026
Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw'n Annibynnol (Mynediad 1) Ebrill 2026 Mehefin 2026 Medi 2026
Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw'n Annibynnol (Mynediad 2) Ebrill 2026 Mehefin 2026 Medi 2026
Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw'n Annibynnol (Mynediad 3) Ebrill 2026 Mehefin 2026 Medi 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Gweithredu Adferol Ebrill 2026 Mehefin 2026 Medi 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Mentora Cymheiriaid (Adferol) Ebrill 2026 Mehefin 2026 Medi 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Mentora Cymheiriaid (Adferol) Ebrill 2026 Mehefin 2026 Medi 2026
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 2 mewn Mentora Cymheiriaid (Adferol) Ebrill 2026 Mehefin 2026 Medi 2026
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Gwyddor Gofal Iechyd Ebrill 2026 Mehefin 2026 Medi 2026
Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Ymarfer Amdriniaethol (Llwybr Sgwrio) (Cymru) Ebrill 2026 Mehefin 2026 Medi 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd (Mynediad 1) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd (Mynediad 2) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd (Mynediad 3) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 1) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 2) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 3) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Cymru, Ewrop a'r Byd (Mynediad 3) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 1) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 2) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 3) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Cyflawniad Ieuenctid (Her Ieuenctid) (Mynediad 3) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd (Mynediad 1) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd (Mynediad 2) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd (Mynediad 3) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 1) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 2) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 3) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Cymru, Ewrop a'r Byd (Mynediad 3) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 1) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 2) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 3) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd (Mynediad 1) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd (Mynediad 2) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd (Mynediad 3) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 1) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 2) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 3) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Cymru, Ewrop a'r Byd (Mynediad 3) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 1) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 2) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 3) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd (Mynediad 1) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd (Mynediad 2) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd (Mynediad 3) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 1) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 2) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Mynediad 3) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Cymru, Ewrop a'r Byd (Mynediad 3) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 1) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 2) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith (Mynediad 3) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfaniad Lefel 1 mewn Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Oedolion (Cymru) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Archwilio Bydolygon Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Adfer Afonydd Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Cymru, Ewrop a'r Byd Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Cyflawniad Ieuenctid (Efydd) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Ieuenctid (Cymru) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 1 mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 1 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 1 mewn Adfer Afonydd Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 1 mewn Cymru, Ewrop a'r Byd Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 1 mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Diploma Lefel 1 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Diploma Lefel 1 mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 1 mewn Archwilio Bydolygon Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 1 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 1 mewn Cymru, Ewrop a'r Byd Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 1 mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 1 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 1 mewn Cymru, Ewrop a'r Byd Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 1 mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Llysgenhadon Ifanc Iechyd Cyhoeddus Cymru Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfaniad Lefel 2 mewn Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Oedolion (Cymru) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Archwilio Bydolygon Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Arferion Gwaith Chwarae Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Paratoi i Warchod Plant Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Cymru, Ewrop a'r Byd Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Cyflawniad Ieuenctid (Arian) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Ieuenctid (Cymru) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Cymru, Ewrop a'r Byd Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Diploma Lefel 2 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Diploma Lefel 2 mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 2 mewn Archwilio Bydolygon Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 2 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 2 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 2 mewn Cymru, Ewrop a'r Byd Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 2 mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Cymru, Ewrop a'r Byd Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Cyflawniad Ieuenctid (Aur) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Cyflawniad Ieuenctid (Platinwm) Mai 2026 Gorffenaf 2026 Hydref 2026
Agored Cymru Diploma Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Dysgu Digidol Mehefin 2026 Awst 2026 Tachwedd 2026
Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Codio Clinigol (Cymru) Mehefin 2026 Awst 2026 Tachwedd 2026
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd Gorffenaf 2026 Medi 2026 Rhagfyr 2026
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd Gorffenaf 2026 Medi 2026 Rhagfyr 2026
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Nyrsio Deintyddol (Cymru) Gorffenaf 2026 Medi 2026 Rhagfyr 2026
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Adsefydlu (Cymru) Awst 2026 Hydref 2026 Ionawr 2027
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 6 mewn Gweinyddu Therapi Gwrth-Ganser Systemig (SACT) (Cymru) Hydref 2026 Rhagfyr 2026 Mawrth 2027
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 6 mewn Gweinyddu Therapi Gwrth-Ganser Systemig (SACT) (Cymru) Hydref 2026 Rhagfyr 2026 Mawrth 2027
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaethau Pellach Mawrth 2027 Mai 2027 Awst 2027
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 1 mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaethau Pellach Mawrth 2027 Mai 2027 Awst 2027
Agored Cymru Diploma Lefel 1 mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaethau Pellach Mawrth 2027 Mai 2027 Awst 2027
Agored Cymru Lefel 2 NVQ mewn Arwain Gweithgareddau Mawrth 2027 Mai 2027 Awst 2027
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Pontio i Waith Chwarae Mawrth 2027 Mai 2027 Awst 2027
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 ar gyfer Cynrychiolwyr Iechyd a Diogelwch Undebau Llafur Ebrill 2027 Mehefin 2027 Medi 2027
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 ar gyfer Cynrychiolwyr Undebau Llafur Ebrill 2027 Mehefin 2027 Medi 2027
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 ar gyfer Cynrychiolwyr Iechyd a Diogelwch Undebau Llafur Ebrill 2027 Mehefin 2027 Medi 2027
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 ar gyfer Cynrychiolwyr Undebau Llafur Ebrill 2027 Mehefin 2027 Medi 2027
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Datblygu Cymunedol Ebrill 2027 Mehefin 2027 Medi 2027
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Rheoli Cynlluniau Chwarae Gwyliau yng Nghymru Ebrill 2027 Mehefin 2027 Medi 2027
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Datblygu Cymunedol Ebrill 2027 Mehefin 2027 Medi 2027
Agored Cymru Diploma Lefel 4 ar gyfer Ymarferwyr Cynorthwyol Sgrinio Coluddion Ebrill 2027 Mehefin 2027 Medi 2027
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Archwilio Gofalu am Anifeiliaid (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Archwilio Gofalu am Anifeiliaid (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Archwilio Arlwyaeth (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Archwilio Arlwyaeth (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Archwilio Diwydiannau Creadigol (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Archwilio Diwydiannau Creadigol (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Archwilio Garddwriaeth (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Archwilio Garddwriaeth (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Archwilio Manwerthu a Gweinyddu (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Archwilio Manwerthu a Gweinyddu (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau Gweithdai (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau Gweithdai (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Gofalu am Anifeiliaid (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Gofalu am Anifeiliaid (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Arlwyaeth (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Arlwyaeth (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Diwydiannau Creadigol (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Diwydiannau Creadigol (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Garddwriaeth (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Garddwriaeth (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Manwerthu a Gweinyddu (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Manwerthu a Gweinyddu (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau Gweithdai (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau Gweithdai (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Gofalu am Anifeiliaid (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Gofalu am Anifeiliaid (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Arlwyaeth (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Arlwyaeth (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Diwydiannau Creadigol (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Garddwriaeth (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Garddwriaeth (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Manwerthu a Gweinyddu (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Manwerthu a Gweinyddu (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau Gweithdai (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau Gweithdai (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Gofalu am Anifeiliaid (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Gofalu am Anifeiliaid (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Arlwyaeth (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Arlwyaeth (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Diwydiannau Creadigol (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Diwydiannau Creadigol (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Garddwriaeth (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Garddwriaeth (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Manwerthu a Gweinyddu (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Manwerthu a Gweinyddu (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau Gweithdai (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau Gweithdai (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Gofalu am Anifeiliaid (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Gofalu am Anifeiliaid (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Arlwyaeth (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Arlwyaeth (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Diwydiannau Creadigol (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Diwydiannau Creadigol (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Garddwriaeth (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Garddwriaeth (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Manwerthu a Gweinyddu (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Manwerthu a Gweinyddu (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau Gweithdai (Mynediad 1) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau Gweithdai (Mynediad 2) Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 1 mewn Archwilio Bydolygon Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Archwilio Bydolygon Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Arbenigol Ysbridoli Sgiliau Mai 2027 Gorffenaf 2027 Hydref 2027
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Gwythïen-bigiad (Fflebotomi) Mehefin 2027 Awst 2027 Tachwedd 2027
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Darparu Hyfforddiant Gwaith Chwarae Deinamig Mehefin 2027 Awst 2027 Tachwedd 2027
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Gwirfoddoli a Gweithio yn y Sector Camdriniaeth Ddomestig a Thrais Rhywiol Gorffenaf 2027 Medi 2027 Rhagfyr 2027
Agored Cymru Lefel 3 Diploma mewn Rheoli Ynni a Charbon Awst 2027 Hydref 2027 Ionawr 2028
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Gweinyddu Llwybrau Sgrinio Awst 2027 Hydref 2027 Ionawr 2028
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 4 mewn Datblygiad Proffesiynol (Gwaith Ieuenctid) Awst 2027 Hydref 2027 Ionawr 2028
Agored Cymru Lefel 5 Diploma mewn Adweitheg i Ymarferwyr Medi 2027 Tachwedd 2027 Chwefror 2028
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 4 mewn Sgiliau Ymchwil a Gwerthuso ar gyfer Ymarfer Gofal Iechyd Hydref 2027 Rhagfyr 2027 Mawrth 2028
Agored Cymru Diploma Lefel 7 mewn Ffotograffiaeth Glinigol Tachwedd 2027 Ionawr 2028 Ebrill 2028
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad 3 mewn Sgiliau ar gyfer Cyflogaeth Ionawr 2028 Mawrth 2028 Mehefin 2028
Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad 3 mewn Sgiliau ar gyfer Cyflogaeth Ionawr 2028 Mawrth 2028 Mehefin 2028
Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad 3 mewn Sgiliau ar gyfer Cyflogaeth Ionawr 2028 Mawrth 2028 Mehefin 2028
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad 3 mewn Sgiliau ar gyfer Cyflogaeth Ionawr 2028 Mawrth 2028 Mehefin 2028
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad 3 mewn Sgiliau ar gyfer Cyflogaeth Ionawr 2028 Mawrth 2028 Mehefin 2028
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau ar gyfer Cyflogaeth Ionawr 2028 Mawrth 2028 Mehefin 2028
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 1 mewn Sgiliau ar gyfer Cyflogaeth Ionawr 2028 Mawrth 2028 Mehefin 2028
Agored Cymru Diploma Lefel 1 mewn Sgiliau ar gyfer Cyflogaeth Ionawr 2028 Mawrth 2028 Mehefin 2028
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 1 mewn Sgiliau ar gyfer Cyflogaeth Ionawr 2028 Mawrth 2028 Mehefin 2028
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 1 mewn Sgiliau ar gyfer Cyflogaeth Ionawr 2028 Mawrth 2028 Mehefin 2028
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Cyflogaeth Ionawr 2028 Mawrth 2028 Mehefin 2028
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Cefnogi Lles mewn Natur Ionawr 2028 Mawrth 2028 Mehefin 2028
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Cyflogaeth Ionawr 2028 Mawrth 2028 Mehefin 2028
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Cefnogi Lles mewn Natur Ionawr 2028 Mawrth 2028 Mehefin 2028
Agored Cymru Diploma Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Cyflogaeth Ionawr 2028 Mawrth 2028 Mehefin 2028
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Cyflogaeth Ionawr 2028 Mawrth 2028 Mehefin 2028
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 2 mewn Cefnogi Lles mewn Natur Ionawr 2028 Mawrth 2028 Mehefin 2028
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Cyflogaeth Ionawr 2028 Mawrth 2028 Mehefin 2028
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Sgiliau ar gyfer Cyflogaeth Ionawr 2028 Mawrth 2028 Mehefin 2028
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Sgiliau ar gyfer Cyflogaeth Ionawr 2028 Mawrth 2028 Mehefin 2028
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Sgiliau ar gyfer Cyflogaeth Ionawr 2028 Mawrth 2028 Mehefin 2028
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 3 mewn Sgiliau ar gyfer Cyflogaeth Ionawr 2028 Mawrth 2028 Mehefin 2028
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 3 mewn Sgiliau ar gyfer Cyflogaeth Ionawr 2028 Mawrth 2028 Mehefin 2028
Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Ymarfer Endosgopi ar gyfer Ymarferwyr Cynorthwyol Ionawr 2028 Mawrth 2028 Mehefin 2028
Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Egwyddorion Gweinyddiaeth Busnes Ionawr 2028 Mawrth 2028 Mehefin 2028
Agored Cymru Diploma Lefel 4 NVQ mewn Gweinyddu Busnes Ionawr 2028 Mawrth 2028 Mehefin 2028
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored Chwefror 2028 Ebrill 2028 Gorffenaf 2028
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Hanfodion Offthalmoleg (Cymru) Chwefror 2028 Ebrill 2028 Gorffenaf 2028
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored Chwefror 2028 Ebrill 2028 Gorffenaf 2028
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Hanfodion Offthalmoleg (Cymru) Chwefror 2028 Ebrill 2028 Gorffenaf 2028
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored Chwefror 2028 Ebrill 2028 Gorffenaf 2028
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Cymorth Gofal Iechyd ym maes Gofal Sylfaenol Mawrth 2028 Mai 2028 Awst 2028
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Amdriniaethol yng Nghymru Mawrth 2028 Mai 2028 Awst 2028
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Gofal Iechyd ym maes Gofal Sylfaenol Mawrth 2028 Mai 2028 Awst 2028
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Cymorth Dysgu i Oedolion a Phobl Ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol Ebrill 2028 Mehefin 2028 Medi 2028
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Bod y Tu Allan: Ymarfer Plentyndod Cynnar Ebrill 2028 Mehefin 2028 Medi 2028
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Gofal Brys Cymru Mai 2028 Gorffenaf 2028 Hydref 2028
Agored Cymru Diploma Lefel 2 mewn Cymorth Gofal Iechyd Clinigol yng Nghymru Mehefin 2028 Awst 2028 Tachwedd 2028
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Gofal Iechyd Clinigol yng Nghymru Mehefin 2028 Awst 2028 Tachwedd 2028
Agored Cymru Diploma Lefel 7 mewn Asesu Clinigol a Thrin Cleifion ar draws yr Ystod Lawn o Gymhlethdodau (Craidd) Mehefin 2028 Awst 2028 Tachwedd 2028
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Gwybodeg Iechyd Gorffenaf 2028 Medi 2028 Rhagfyr 2028
Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Gwybodeg Iechyd Gorffenaf 2028 Medi 2028 Rhagfyr 2028
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Ymateb i Bobl wedi'u Heffeithio gan Hunanladdiad neu Amheuaeth o Hunanladdiad Medi 2028 Tachwedd 2028 Chwefror 2029
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Cymorth Amdriniaethol yng Nghymru Medi 2028 Tachwedd 2028 Chwefror 2029
Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Sgiliau Eiriolaeth a Chymorth ar gyfer Gweithio gyda Goroeswyr VAWDASV Medi 2028 Tachwedd 2028 Chwefror 2029
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyfleusterau ar gyfer Gofal Iechyd yng Nghymru Hydref 2028 Rhagfyr 2028 Mawrth 2029
Agored Cymru Diploma Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyfleusterau ar gyfer Gofal Iechyd yng Nghymru Hydref 2028 Rhagfyr 2028 Mawrth 2029
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyfleusterau ar gyfer Gofal Iechyd yng Nghymru Hydref 2028 Rhagfyr 2028 Mawrth 2029
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Cymorth Dysgu i Blant a Phobl Ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol Tachwedd 2028 Ionawr 2029 Ebrill 2029
Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Cydymffurfiaeth Reoleiddiol Tachwedd 2028 Ionawr 2029 Ebrill 2029