Os hoffech roi adborth ar unrhyw un o’r cymwysterau sy’n destun ymgynghoriad ar hyn o bryd neu os hoffech fod yn rhan o gam gwerthuso’r Grŵp Llywio, anfonwch e-bost at cymwysterau@agored.cymru gan sicrhau eich bod yn cyfeirio at deitl a chod y cymhwyster. Mae’r ymgynghoriad ar agor am hyd at 8 wythnos o ddechrau’r cyfnod ymgynghori.


Enw Cymhwyster

Cymwysterau Dyddiad Dechrau Ymgynghori
(dechrau’r mis)
dechrau gwerthusiad
(dechrau’r mis)
Cyhoeddi Canlyniadau (diwedd y mis)
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Hanfodion Offthalmoleg (Cymru) Chwefror 2023 Ebrill 2023 Gorffenaf 2023
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Hanfodion Offthalmoleg (Cymru) Chwefror 2023 Ebrill 2023 Gorffenaf 2023
Diploma Lefel 3 Agored Cymru mewn Cymorth Therapi Lleferydd ac Iaith (Cymru) Chwefror 2023 Ebrill 2023 Gorffenaf 2023
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw'n Annibynnol (Mynediad 1) Mawrth 2023 Mai 2023 Awst 2023
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw'n Annibynnol (Mynediad 2) Mawrth 2023 Mai 2023 Awst 2023
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw'n Annibynnol (Mynediad 3) Mawrth 2023 Mai 2023 Awst 2023
Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw'n annibynnol (Mynediad 1) Mawrth 2023 Mai 2023 Awst 2023
Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw'n annibynnol (Mynediad 2) Mawrth 2023 Mai 2023 Awst 2023
Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw'n Annibynnol (Mynediad 3) Mawrth 2023 Mai 2023 Awst 2023
Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw'n Annibynnol (Mynediad 1) Mawrth 2023 Mai 2023 Awst 2023
Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw'n Annibynnol (Mynediad 2) Mawrth 2023 Mai 2023 Awst 2023
Agored Cymru Diploma Lefel Mynediad mewn Sgiliau Byw'n Annibynnol (Mynediad 3) Mawrth 2023 Mai 2023 Awst 2023
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Cymorth Cymwysiadau Digidol Mawrth 2023 Mai 2023 Awst 2023
Agored Cymru Diploma Lefel 2 mewn Cymorth Gofal Iechyd Clinigol yng Nghymru Mawrth 2023 Mai 2023 Awst 2023
Agored Cymru Diploma Lefel 2 mewn Cymorth Cymwysiadau Digidol Mawrth 2023 Mai 2023 Awst 2023
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Cymorth Cymwysiadau Digidol Mawrth 2023 Mai 2023 Awst 2023
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Gofal Iechyd Clinigol yng Nghymru Mawrth 2023 Mai 2023 Awst 2023
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Dietegol Mawrth 2023 Mai 2023 Awst 2023
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Cymwysiadau Digidol Mawrth 2023 Mai 2023 Awst 2023
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Datblygu Cynnwys Digidol Mawrth 2023 Mai 2023 Awst 2023
Agored Cymru Diploma Lefel 3 ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Diogelwch Gwybodaeth Mawrth 2023 Mai 2023 Awst 2023
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Seilwaith TG Mawrth 2023 Mai 2023 Awst 2023
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Datblygu Atebion TG Mawrth 2023 Mai 2023 Awst 2023
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Mamolaeth a Phediatreg yng Nghymru Mawrth 2023 Mai 2023 Awst 2023
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cefnogaeth Therapi Galwedigaethol yng Nghymru Mawrth 2023 Mai 2023 Awst 2023
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Amdriniaethol yng Nghymru Mawrth 2023 Mai 2023 Awst 2023
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Ffisiotherapi yng Nghymru Mawrth 2023 Mai 2023 Awst 2023
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Podiatreg ar gyfer Cynorthwywyr a Thechnegwyr Podiatreg Mawrth 2023 Mai 2023 Awst 2023
Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Datblygu Cynnwys Digidol Mawrth 2023 Mai 2023 Awst 2023
Agored Cymru Diploma Lefel 4 ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Diogelwch Gwybodaeth Mawrth 2023 Mai 2023 Awst 2023
Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Seilwaith TG Mawrth 2023 Mai 2023 Awst 2023
Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Datblygu Atebion TG Mawrth 2023 Mai 2023 Awst 2023