Mae’r cymwysterau a restrir yn y tabl isod bellach ar y cam gwerthuso.

Yn ystod y cam hwn o’r broses adolygu, byddwn yn casglu, gwerthuso a dadansoddi’r holl adborth a ddaeth i law.

Os ydych chi wedi cysylltu â ni i fynegi diddordeb mewn cymryd rhan yn y Grŵp Llywio, ar gyfer unrhyw un o’r cymwysterau a restrwyd, fe fyddwch chi eisoes wedi cael gohebiaeth mewn perthynas â hyn.

Mae’r cyfnod ymgynghori ar gyfer y cymwysterau hyn wedi dod i ben.

Bydd y canlyniadau’n cael eu cyhoeddi ar y dyddiad a restrir yn y tabl o dan y tab proses adolygu cymwysterau.

Bydd y canlyniadau’n cael eu cyhoeddi ar y dudalen Canlyniadau Cymwysterau ac ar bob un o dudalennau Cymwysterau perthnasol y wefan. 


Enw Cymhwyster

Cymwysterau Dyddiad Dechrau Ymgynghori
(dechrau’r mis)
dechrau gwerthusiad
(dechrau’r mis)
Cyhoeddi Canlyniadau (diwedd y mis)
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Hyfforddiant i Hyfforddwyr Beicio Hydref 2022 Rhagfyr 2022 Mawrth 2023
Agored Cymru Lefel 5 Diploma mewn Adweitheg i Ymarferwyr Hydref 2022 Rhagfyr 2022 Mawrth 2023
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Gweithredu Adferol (Mynediad 3) Rhagfyr 2022 Chwefror 2023 Mai 2023
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Gweithredu Adferol Rhagfyr 2022 Chwefror 2023 Mai 2023
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Gweithredu Adferol Rhagfyr 2022 Chwefror 2023 Mai 2023
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Gweithredu Adferol Rhagfyr 2022 Chwefror 2023 Mai 2023
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 4 mewn Gweithredu Adferol Rhagfyr 2022 Chwefror 2023 Mai 2023
Tystysgrif Lefel 3 Agored Cymru mewn Cymorth Gofal Iechyd ym maes Gofal Sylfaenol (Ymarfer Cyffredinol Cymru) Ionawr 2023 Mawrth 2023 Mehefin 2023
Diploma Lefel 3 Agored Cymru mewn Cymorth Gofal Iechyd ym maes Gofal Sylfaenol (Ymarfer Cyffredinol Cymru) Ionawr 2023 Mawrth 2023 Mehefin 2023
Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Egwyddorion Gweinyddiaeth Busnes Ionawr 2023 Mawrth 2023 Mehefin 2023
Agored Cymru Diploma Lefel 4 NVQ mewn Gweinyddu Busnes Ionawr 2023 Mawrth 2023 Mehefin 2023