Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Pontio i Waith Chwarae

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/4465/0

Credydau ei hangen: 8

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 36

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 80 awr

Isafswm y credydau ar lefel y cymhwyster neu ar lefel uwch: 8

Cyfyngiad oedran isaf: 18

Ffi Safonol ar gyfer y Cymhwyster: £28.00

Dyddiad Adolygu: 31/08/2027

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/09/2021

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Dod o hyd i Ganolfan


Dogfennau

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Grwp Gorfodol

Credydau ei hangen ar i gyd: 8
Mwyaf o gredydau: 8
Dangos/cuddio Unedau