Agored Cymru Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cyflogadwyedd

Cyfeirnod: 601/6864/X

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/0746/6

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 60

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 70 awr

Mae’r cymhwyster hwn yn cael ei ystyried yn addas i ddysgwyr o dan 16 oed.

Ffi Safonol ar gyfer y Cymhwyster: £8.50

Dyddiad Adolygu: 31/08/2027

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/09/2015

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Dod o hyd i Ganolfan


Dogfennau

File Icon Taflen Wybodaeth

File Icon Llawlyfr Cymwysterau

File Icon Llyfryn Cymhwyster

File Icon Taflen Wybodaeth

File Icon Llyfryn Cymhwyster

File Icon Llawlyfr Cymwysterau

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster


Grwpiau Uned

Essential Employability Skills