Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/0561/9

Credydau ei hangen: 16

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 116

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 160 awr

Isafswm y credydau ar lefel y cymhwyster neu ar lefel uwch: 12

Cyfyngiad oedran isaf: 16

Ffi Safonol ar gyfer y Cymhwyster: £56.00

Dyddiad Adolygu: 31/12/2026

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/07/2013

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Cymhwyster hwn yn rhan o gyfres lle dyfernir pob cymhwyster trwy bori ar hap. Bydd dysgwyr yn ennill y cymhwyster mwyaf o fewn y gyfres y maent wedi bodloni'r rheolau cyfuno.

Dod o hyd i Ganolfan


Gwybodaeth Ychwanegol
Dogfennau

File Icon Taflen Wybodaeth

File Icon Llyfryn Cymhwyster

File Icon Taflen Wybodaeth

File Icon Llyfryn Cymhwyster

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Lefel 3

Credydau ei hangen ar Lefel Tri:12
Dangos/cuddio Unedau