Cydnabod Canolfannau

Tudalennau

Canolfannau

Canolfannau Mae ein cymwysteraun cael eu cydnabod yn eang, eu gwerthfawrogi au parchu gan y sector addysg, darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr. Rydym yn cynnig dros 6,000 o unedau a 400 o gymwysterau achrededig, syn cael eu cydnabod... Ewch i'r dudalen

Cydnabod Canolfannau

Cymeradwyo Canolfannau Sicrhau Ansawdd Mae pob canolfan yn gyfrifol am eu sicrwydd ansawdd a bod yn atebol am hynny. Rhaid i ganolfannau allu rheoli sicrwydd ansawdd; mae hyn yn cynnwys asesu dysgwyr a sicrhau ansawdd mewnol. Rhaid i... Ewch i'r dudalen

Datblygu Fframwaith

Datblygu Fframwaith Unedau a Chymwysterau Gallwch ddefnyddio unedau presennol Agored Cymru, neu gallwch ddatblygu unedau newydd. Mae modd dyfarnu unedau syn rhan o gymwysterau Agored Cymru fel unedau annibynnol, a gallant gyfrif t... Ewch i'r dudalen

Astudiaethau Achos