Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill

Tudalennau

Hygyrchedd

Hygyrchedd ReachDeck Gwrando ar y wefan hon gyda ReachDeck Pun ai a ydych chin defnyddio ffôn clyfar, tabled, PC neu Mac, bydd ReachDeck yn cynnig yr offer cymorth lleferydd a darllen mae eu hangen arnoch chi am ddim. Beth yw ReachDeck... Ewch i'r dudalen

Sgiliau Hanfodol ar gyfer Ymarferwyr

Sgiliau Hanfodol ar gyfer Ymarferwyr Mae Tystysgrifau Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol- cymwysterau Rhifedd, Llythrennedd aLlythrennedd Digidol yn rhoir wybodaeth ar sgiliau ymarferol y mae ymarferwyr eu hangen i asesu, cynl... Ewch i'r dudalen

Amdanom Ni

Amdanom Ni Yn wahanol i gyrff dyfarnu eraill, rydym wedi ymrwymo i ddatblygu talent yng Nghymru, i Gymru. Rydym yn elusen gofrestredig ac yn fenter gymdeithasol, felly rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod dysgwyr o bob oed a gallu yn gw... Ewch i'r dudalen

Disgrifiadau Lefel

Disgrifiadau Lefel Disgrifiadau Lefel Pwrpas y canllawiau hyn ar ddisgrifiadau lefel yw galluogi ymarferwyr i lunio cynlluniau dysgu ac asesu ar gyfer unedau a chymwysterau. Bydd yn cefnogi Agored Cymru ai ganolfannau yng nghys... Ewch i'r dudalen

Swyddi Gwag

Swyddi Gwag Ymddiriedolwr Agored Cymru Pecyn Recriwtio Bwrdd Ffurflen Gais Bwrdd yr Ymddiriedolwyr Agored Cymru Proses Ymgeisio Dylid anfon copi och CV ach ffurflen gais gan gynnwys manylion unrhyw swyddicyfarwyddwr neu ymdd... Ewch i'r dudalen

Astudiaethau Achos

Down to Earth

Un o'n canolfannau cymeradwy, yr ydym yn hynod falch o fod yn gweithio gyda hi, yw Down to Earth. Mae Down to Earth yn fenter gymdeithasol arloesol sy'n mynd i'r afael ag anghydraddoldeb cymdeithasol a newid yn yr hinsawdd - un prosiect cyn... Ewch i'r astudiaeth achos