Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill

Tudalennau

Hygyrchedd

Hygyrchedd ReachDeck Gwrando ar y wefan hon gyda ReachDeck Pun ai a ydych chin defnyddio ffôn clyfar, tabled, PC neu Mac, bydd ReachDeck yn cynnig yr offer cymorth lleferydd a darllen mae eu hangen arnoch chi am ddim. Beth yw ReachDeck... Ewch i'r dudalen

Sgiliau Hanfodol ar gyfer Ymarferwyr

Sgiliau Hanfodol ar gyfer Ymarferwyr Mae Tystysgrifau Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol- cymwysterau Rhifedd, Llythrennedd aLlythrennedd Digidol yn rhoir wybodaeth ar sgiliau ymarferol y mae ymarferwyr eu hangen i asesu, cynl... Ewch i'r dudalen

Amdanom Ni

Amdanom Ni Yn wahanol i gyrff dyfarnu eraill, rydym wedi ymrwymo i ddatblygu talent yng Nghymru, i Gymru. Rydym yn elusen gofrestredig ac yn fenter gymdeithasol, felly rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod dysgwyr o bob oed a gallu yn gw... Ewch i'r dudalen

Disgrifiadau Lefel

Disgrifiadau Lefel Disgrifiadau Lefel Pwrpas y canllawiau hyn ar ddisgrifiadau lefel yw galluogi ymarferwyr i lunio cynlluniau dysgu ac asesu ar gyfer unedau a chymwysterau. Bydd yn cefnogi Agored Cymru ai ganolfannau yng nghys... Ewch i'r dudalen

Y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol

Astudiaethau Achos

Down to Earth

Un o'n canolfannau cymeradwy, yr ydym yn hynod falch o fod yn gweithio gyda hi, yw Down to Earth. Mae Down to Earth yn fenter gymdeithasol arloesol sy'n mynd i'r afael ag anghydraddoldeb cymdeithasol a newid yn yr hinsawdd - un prosiect cyn... Ewch i'r astudiaeth achos