Llythrennedd

Tudalennau

Data, TG a’r Economi Ddigidol

Cymru yn rhan or ateb i ddatblygu Llythrennedd digidol y wlad ymhellach. Mae ein hachrediad yn galluogir dysgwr i ddefnyddio amrywiaeth o lwyfannau digidolyn hyderus. Rydym yn darparur cymwysterau i ddatblygu sgiliau cymhwysedd d... Ewch i'r dudalen

Sgiliau Hanfodol ar gyfer Ymarferwyr

Sgiliau Hanfodol- cymwysterau Rhifedd, Llythrennedd aLlythrennedd Digidol yn rhoir wybodaeth ar sgiliau ymarferol y mae ymarferwyr eu hangen i asesu, cynllunio a chyflwyno sgiliau hanfodol. Mae Dyfarniad Lefel 2 mewn Cefnogi Oedolion ... Ewch i'r dudalen

Sgiliau Hanfodol i Ddysgwyr

Hanfodol Cyfathrebu Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol Sgiliau Hanfodol Cyflogadwyedd Sgiliau Hanfodol ar Gyfer Bywyd a Gwaith Unedau pwrpasol Rydym yn cynnig ystod o unedau cyfathrebu a rhifedd pwrpasol. Nid ywr rhain yn r... Ewch i'r dudalen

Sgiliau Hanfodol ar Gyfer Bywyd a Gwaith

1 i Lefel 3 ac yn cynnwys sgiliau Llythrennedd a rhifedd yn ogystal â Llythrennedd digidol. Cryfder y cymwysterau Sgiliau Hanfodol ar Gyfer Bywyd a Gwaith hyn yw eu hyblygrwydd. Gall dysgwyr ddewis cyfuniad o unedau ar wahano... Ewch i'r dudalen

Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol

Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol Mae Llythrennedd Digidol Hanfodolyn cynnwys chwech o elfennau o Fynediad 1 - Lefel 3 Cyfrifoldeb Digidol - gwybod sut i gadwn ddiogel a gweithredun briodol ar-lein Cynhyrchiant Digidol - gwybo... Ewch i'r dudalen

Sgiliau Hanfodol Cymru

Hanfodol Cyfathrebu Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol Sgiliau Hanfodol Cyflogadwyedd Sgiliau Hanfodol ar Gyfer Bywyd a Gwaith Mae cyfleoedd bellach ar gael ar gyfer goruchwylior gydran prawf cadarnhau o bell ar gyfer cymwys... Ewch i'r dudalen

Astudiaethau Achos