gwasanaeth

Tudalennau

Safonau Gwasanaeth

Safonau gwasanaeth Ymrwymiad gwasanaeth i Gwsmeriaid Nod Agored Cymru yw cynnig gwasanaeth iw ganolfannau syn ymatebol, yn effeithiol ac yn effeithlon. Mae wedi ymrwymo i adolygu a gwella ansawdd ei wasanaeth yn barhaus er mwyn darparur... Ewch i'r dudalen

Datganiad Preifatrwydd

ynghyd âch enw ach dyddiad geni, at y gwasanaeth Cofnodion Dysgu Os ydych chin cyflawni unedau neu gymwysterau syn cael eu rheoleiddio gan Cymwysterau Cymru neu Ofqual, bydd yr un datan cael ei ddefnyddio i roi gwybod ir gwasanaeth Cofnod... Ewch i'r dudalen

Cynulleidfa

Unedau Cyfeirio Disgyblion (UCD) gwasanaeth Addysg heblaw yn yr Ysgol (EOTAS) Ysgolion Arbennig Canolfannau Cydnabyddedig Agored Cymru syn cydweithio gydag ysgolion ledled Cymru ... Ewch i'r dudalen

Ymlaen ag Ysgolion

eich bod ym maes addysg y tu allan ir gwasanaeth ysgolion neun ysgol arbennig ach bod yn un o ganolfannau cydnabyddedig Agored Cymru, byddwch yn elwa on gwasanaeth proffesiynol pwrpasol. Rhesymau i Weithio gyda ni Cynulleidfa ... Ewch i'r dudalen

Unedau

Rydym yn ceisio gwella a diweddaru ein gwasanaeth ac ansawdd ein darpariaeth o unedau yn gyson. Os oes gennych chi unrhyw sylwadau neu adborth am faterion perthnasol i gydymffurfiaeth unedau, cofiwch gysylltu gan ddefnyddio cydymffurfi... Ewch i'r dudalen

Rhesymau i Weithio gyda ni

Rhesymau i Weithio gyda ni Mae ein gwasanaeth i ysgolion yn cynnwys cymwysterau, dysgu a gydnabyddir, gweithredu polisi a strategaeth, a hyfforddiant a datblygu ar gyfer disgyblion a staff. Fel elusen gofrestredig a menter gymdeitha... Ewch i'r dudalen

Newyddion

Astudiaethau Achos