Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Cyngor ac Arweiniad yng Nghymru

Cyfeirnod: 600/7822/4

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/0532/4

Credydau ei hangen: 29

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 170

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 290 awr

Isafswm y credydau ar lefel y cymhwyster neu ar lefel uwch: 26

Cyfyngiad oedran isaf: 16

Dyddiad Adolygu: 31/01/2025

Dyddiad Dechrau Qweithredol: 01/02/2013

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Cymhwyster hwn yn rhan o gyfres lle dyfernir pob cymhwyster trwy bori ar hap. Bydd dysgwyr yn ennill y cymhwyster mwyaf o fewn y gyfres y maent wedi bodloni'r rheolau cyfuno.

Dod o hyd i Ganolfan


Gwybodaeth Ychwanegol

Caiff dysgwyr ddewis cwblhau’r uned o grwp D a fydd yn cael ei hardystio fel Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Cyfrifoldebau a Hawliau Cyflogaeth.                                   


Dogfennau

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Group A - Mandatory

Credydau ei hangen ar i gyd: 20
Mwyaf o gredydau: 20
Dangos/cuddio Unedau

Group B - Optional

Credydau ei hangen ar i gyd: 9
Dangos/cuddio Unedau

Group C - Additionality