Agored Cymru Tystysgrif Lefel 4 mewn Arwain y gwaith o Sicrhau Ansawdd Mewnol Arferion a Phrosesau Asesu

Cyfeirnod: 600/2616/9

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/0397/0

Credydau ei hangen: 17

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 115

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 170 awr

Cyfyngiad oedran isaf: 18

Ffi Safonol ar gyfer y Cymhwyster: £59.50

Dyddiad Adolygu: 31/07/2026

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/09/2011

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Dod o hyd i Ganolfan


Prentisiaethau

Mae'r cymhwyster hwn yn eistedd o fewn fframwaith prentisiaeth

Cynllun Cydnabod Lefel 4 Meistr Grefftwr (Cymru)


Dogfennau

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned