Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Datblygu Cymunedol

Cyfeirnod: 600/3306/X

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/0401/1

Credydau ei hangen: 6

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 30

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 60 awr

Cyfyngiad oedran isaf: 18

Ffi Safonol ar gyfer y Cymhwyster: £19.20

Dyddiad Adolygu: 30/09/2022

Dyddiad Dechrau Qweithredol: 01/10/2011

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Cymhwyster hwn yn rhan o gyfres lle dyfernir pob cymhwyster trwy bori ar hap. Bydd dysgwyr yn ennill y cymhwyster mwyaf o fewn y gyfres y maent wedi bodloni'r rheolau cyfuno.

Dod o hyd i Ganolfan


Gwybodaeth Ychwanegol

Dogfennau

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Gorfodol

Credydau ei hangen ar Lefel Dau: 6
Credydau ei hangen ar i gyd: 6
Dangos/cuddio Unedau