Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Gwyddoniaeth)

Cyfeirnod: 40014599

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/4857/1

Credydau ei hangen: 60

Isafswm y credydau ar lefel y cymhwyster neu ar lefel uwch: 51

Credydau ei hangen ar Lefel Dau: 9
Credydau ei hangen ar Lefel Tri: 51

Ffi Safonol ar gyfer y Cymhwyster: £150.00

Dyddiad Adolygu: 31/08/2028

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/09/2023

Dod o hyd i Ganolfan


Dogfennau

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster


modiwlau

Mathemateg Uwch

Anatomeg a Ffisioleg

Gwyddor yr Amgylchedd

Sgilliau Astudio

Profiad Gwaith

Gwyddoniaeth Fforensig

Daeraryddiaeth

Ffiseg Iechyd

Sgiliau Academaidd

Dadansoddeg Gymdeithasol