Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Biowyddoniaeth)

Cyfeirnod: 40014575

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/4856/9

Credydau ei hangen: 60

Isafswm y credydau ar lefel y cymhwyster neu ar lefel uwch: 51

Credydau ei hangen ar Lefel Dau: 9

Ffi Safonol ar gyfer y Cymhwyster: £150.00

Dyddiad Adolygu: 31/08/2028

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/09/2023

Dod o hyd i Ganolfan


Dogfennau

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster


modiwlau

Mathemateg Uwch

Anatomeg a Ffisioleg

Gwyddor yr Amgylchedd

Sgilliau Astudio

Daeraryddiaeth

Ffiseg Iechyd

Sgiliau Academaidd

Social Analytics