Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Gofal Iechyd)

Cyfeirnod: 40013480

Credydau ei hangen: 60

Isafswm y credydau ar lefel y cymhwyster neu ar lefel uwch: 51

Credydau ei hangen ar Lefel Dau: 9
Credydau ei hangen ar Lefel Tri: 51

Ffi Safonol ar gyfer y Cymhwyster: £140.00

Dyddiad Adolygu: 31/08/2027

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/09/2022

Dod o hyd i Ganolfan


Dogfennau

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster


modiwlau

Anatomeg a Ffisioleg

Cymdeithaseg a Seicoleg

Traethawd Estynedig/Prosiect

Sgiliau Academaidd

Profiad Gwaith

Ffiseg Iechyd

Ymddygiadau Proffesiynol

Rhifedd i Weithwyr Proffesiynol ym Maes Iechyd