Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Meddygaeth)

Cyfeirnod: 40013509

Credydau ei hangen: 60

Isafswm y credydau ar lefel y cymhwyster neu ar lefel uwch: 60

Credydau ei hangen ar Lefel Tri: 60

Ffi Safonol ar gyfer y Cymhwyster: £140.00

Dyddiad Adolygu: 31/08/2027

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/09/2022

Dod o hyd i Ganolfan


Dogfennau

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster


modiwlau

Mathemateg i Meddygaeth

Gwyddoniaeth Arall

Traethawd Estynedig/Prosiect

Sgiliau Academaidd

Ymddygiad Proffesiynol