Agored Cymru Diploma Lefel 1 mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaethau Pellach

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/4650/3

Credydau ei hangen: 45

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 450 awr

Isafswm y credydau ar lefel y cymhwyster neu ar lefel uwch: 42

Cyfyngiad oedran isaf: 16

Ffi Safonol ar gyfer y Cymhwyster: £157.50

Dyddiad Adolygu: 31/08/2027

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/09/2022

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Cymhwyster hwn yn rhan o gyfres lle dyfernir pob cymhwyster trwy bori ar hap. Bydd dysgwyr yn ennill y cymhwyster mwyaf o fewn y gyfres y maent wedi bodloni'r rheolau cyfuno.

Dod o hyd i Ganolfan


Dogfennau

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Mandatory group with optional units

Credydau ei hangen ar i gyd: 45
Dangos/cuddio Unedau