Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Arwain Ysgol Goedwig

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/4231/0

Credydau ei hangen: 19

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 54

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 190 awr

Isafswm y credydau ar lefel y cymhwyster neu ar lefel uwch: 19

Cyfyngiad oedran isaf: 18

Ffi Safonol ar gyfer y Cymhwyster: £60.80

Dyddiad Adolygu: 30/09/2025

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/10/2020

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Cymhwyster hwn yn rhan o gyfres lle dyfernir pob cymhwyster trwy bori ar hap. Bydd dysgwyr yn ennill y cymhwyster mwyaf o fewn y gyfres y maent wedi bodloni'r rheolau cyfuno.

Dod o hyd i Ganolfan


Gwybodaeth YchwanegolDim ond drwy Rwydwaith Dysgu Agored Cymru y gellir cael y cymhwyster hwn. I gael rhagor o wybodaeth anfonwch neges i addysg@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.