Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Delweddu Clinigol (Cymru)

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/3964/3

Credydau ei hangen: 60

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 434

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 600 awr

Isafswm y credydau ar lefel y cymhwyster neu ar lefel uwch: 31

Cyfyngiad oedran isaf: 16

Dyddiad Adolygu: 31/10/2024

Dyddiad Dechrau Qweithredol: 01/11/2019

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Dod o hyd i Ganolfan


Gwybodaeth Ychwanegol


Mae'r cymhwyster hwn a'r unedau ynddo yn addas yn unig ar gyfer dysgwyr sy'n gweithio neu'n bwriadu gweithio mewn lleoliad gofal iechyd. Cyn y gellir cymeradwyo'r cymhwyster hwn i’ch fframwaith, cynhelir gwiriadau sicrhau ansawdd ychwanegol i gadarnhau addasrwydd y cymhwyster i'ch dysgwyr, ynghyd â chadarnhau bod gan staff y cymwyseddau perthnasol i ddarparu, asesu a sicrhau ansawdd ar draws unedau o fewn y cymhwyster. Os hoffech gael arweiniad pellach, cysylltwch â cefnogaeth.canolfan@agored.cymru.


Dogfennau

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Mandatory Units

Credydau ei hangen ar i gyd: 32
Mwyaf o gredydau: 32
Dangos/cuddio Unedau

Optional Units

Credydau ei hangen ar i gyd: 28
Dangos/cuddio Unedau