Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/3965/2

Credydau ei hangen: 41

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 196

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 410 awr

Isafswm y credydau ar lefel y cymhwyster neu ar lefel uwch: 27

Cyfyngiad oedran isaf: 18

Ffi Safonol ar gyfer y Cymhwyster: £143.50

Dyddiad Adolygu: 30/09/2024

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/10/2019

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Cymhwyster hwn yn rhan o gyfres lle dyfernir pob cymhwyster trwy bori ar hap. Bydd dysgwyr yn ennill y cymhwyster mwyaf o fewn y gyfres y maent wedi bodloni'r rheolau cyfuno.

Dod o hyd i Ganolfan


Gwybodaeth YchwanegolOs hoffech chi gyflwyno'r cymhwyster hwn, cysylltwch â Chwarae Cymru. Mae Chwarae Cymru yn cydlynu, yn cefnogi ac yn cytuno ar gymeradwyaeth i ddefnyddio’r cymhwyster hwn a bydd yn rhoi gwybod i Agored Cymru am ei benderfyniad. Bydd Agored Cymru yn defnyddio’r wybodaeth hon i wneud y penderfyniad terfynol ynghylch canolfan sy’n defnyddio’r cymhwyster.   Gellir cysylltu â Chwarae Cymru ar 02920486050 neu e-bostio workforce@playwales.org.uk.