Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Gofal Brys Cymru

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/3878/4

Credydau ei hangen: 67

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 187

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 670 awr

Isafswm y credydau ar lefel y cymhwyster neu ar lefel uwch: 67

Cyfyngiad oedran isaf: 18

Ffi Safonol ar gyfer y Cymhwyster: £234.50

Dyddiad Adolygu: 31/10/2028

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/11/2018

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Dod o hyd i Ganolfan