Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Mamolaeth a Phediatreg yng Nghymru

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/3693/0

Credydau ei hangen: 61

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 292

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 610 awr

Cyfyngiad oedran isaf: 18

Ffi Safonol ar gyfer y Cymhwyster: £213.50

Dyddiad Adolygu: 31/08/2025

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/09/2018

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Dod o hyd i Ganolfan


Gwybodaeth Ychwanegol

All qualifications that assess occupational competency for vocational areas within sectors 1.2 and 1.3 must adhere to the Skills for Health Assessment Principles for Qualifications that Assess Occupational Competence


Prentisiaethau

Mae'r cymhwyster hwn yn eistedd o fewn fframwaith prentisiaeth

Iechyd (Cymorth Mamolaeth a Phediatreg) (Cymru)