Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Gofal Iechyd Clinigol yng Nghymru

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/3692/8

Credydau ei hangen: 60

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 398

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 600 awr

Cyfyngiad oedran isaf: 16

Ffi Safonol ar gyfer y Cymhwyster: £210.00

Dyddiad Adolygu: 30/11/2023

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/09/2018

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Dod o hyd i Ganolfan


Gwybodaeth Ychwanegol


Mae'r cymhwyster hwn a'r unedau ynddo yn addas yn unig ar gyfer dysgwyr sy'n gweithio neu'n bwriadu gweithio mewn lleoliad gofal iechyd. Cyn y gellir cymeradwyo'r cymhwyster hwn i’ch fframwaith, cynhelir gwiriadau sicrhau ansawdd ychwanegol i gadarnhau addasrwydd y cymhwyster i'ch dysgwyr, ynghyd â chadarnhau bod gan staff y cymwyseddau perthnasol i ddarparu, asesu a sicrhau ansawdd ar draws unedau o fewn y cymhwyster. Os hoffech gael arweiniad pellach, cysylltwch â cefnogaeth.canolfan@agored.cymru.

All qualifications that assess occupational competency for vocational areas within sectors 1.2 and 1.3 must adhere to the Skills for Health Assessment Principles for Qualifications that Assess Occupational Competence


Dogfennau

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Mandatory Group A with Mandatory Units

Credydau ei hangen ar i gyd: 16
Dangos/cuddio Unedau

Mandatory Group B with Mandatory Units

Credydau ei hangen ar i gyd: 16
Mwyaf o gredydau: 19

Mandatory Group C with Optional Units

Credydau ei hangen ar i gyd: 28
Mwyaf o gredydau ar Lefel Dau:12
Dangos/cuddio Unedau