Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Telathrebu Digidol

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/1239/3

Credydau ei hangen: 75

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 247

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 750 awr

Isafswm y credydau ar lefel y cymhwyster neu ar lefel uwch: 66

Cyfyngiad oedran isaf: 16

Ffi Safonol ar gyfer y Cymhwyster: £240.00

Dyddiad Adolygu: 31/08/2023

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/06/2018

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Cymhwyster hwn yn rhan o gyfres lle dyfernir pob cymhwyster trwy bori ar hap. Bydd dysgwyr yn ennill y cymhwyster mwyaf o fewn y gyfres y maent wedi bodloni'r rheolau cyfuno.

Dod o hyd i Ganolfan


Prentisiaethau

Mae'r cymhwyster hwn yn eistedd o fewn fframwaith prentisiaeth

Telathrebu Digidol (Cymru)


Dogfennau

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Mandatory Group with Mandatory Units

Credydau ei hangen ar i gyd: 18
Dangos/cuddio Unedau

Mandatory Group with Optional Units Group B

Credydau ei hangen ar i gyd: 54
Dangos/cuddio Unedau

Optional Module with Optional Units Group C