Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Cyfeirnod: 603/7424/X

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/1198/1

Credydau ei hangen: 13

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 122

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 130 awr

Isafswm y credydau ar lefel y cymhwyster neu ar lefel uwch: 7

Mae’r cymhwyster hwn yn cael ei ystyried yn addas i ddysgwyr o dan 16 oed.

Ffi Safonol ar gyfer y Cymhwyster: £45.50

Dyddiad Adolygu: 31/10/2026

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/08/2017

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Dod o hyd i Ganolfan


Dogfennau

File Icon Taflen Wybodaeth

File Icon Llyfryn Cymhwyster

File Icon Taflen Wybodaeth

File Icon Llyfryn Cymhwyster

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Unedau Lefel 1 - Uchafswm o 6 credyd

Unedau Lefel 2 - Isafswm o 7 credyd

Credydau ei hangen ar i gyd: 7
Dangos/cuddio Unedau