Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Datblygu Cynnwys Digidol

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/1184/8

Credydau ei hangen: 127

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 780

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 1270 awr

Cyfyngiad oedran isaf: 16

Ffi Safonol ar gyfer y Cymhwyster: £330.00

Dyddiad Adolygu: 31/08/2023

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/04/2017

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Dod o hyd i Ganolfan


Prentisiaethau

Mae'r cymhwyster hwn yn eistedd o fewn fframwaith prentisiaeth

Datblygu Cynnwys Digidol (Cymru)


Dogfennau

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Grwp A - Gorfodol

Credydau ei hangen ar i gyd: 97
Mwyaf o gredydau: 97
Dangos/cuddio Unedau

Grwp B – Dewisol

Credydau ei hangen ar i gyd: 30
Dangos/cuddio Unedau