Agored Cymru Lefel 4 Diploma ar gyfer Ymarferwyr Cynorthwyol mewn Sgrinio Mamograffeg (Cymru)

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/1185/4

Credydau ei hangen: 44

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 100

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 440 awr

Isafswm y credydau ar lefel y cymhwyster neu ar lefel uwch: 38

Cyfyngiad oedran isaf: 18

Ffi Safonol ar gyfer y Cymhwyster: £154.00

Dyddiad Adolygu: 31/03/2025

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/04/2017

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Dod o hyd i Ganolfan


Gwybodaeth Ychwanegol

All qualifications that assess occupational competency for vocational areas within sectors 1.2 and 1.3 must adhere to the Skills for Health Assessment Principles for Qualifications that Assess Occupational Competence