Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Dadansoddi Data

Cyfeirnod: 601/8456/5

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/0772/1

Credydau ei hangen: 124

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 565

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 1240 awr

Cyfyngiad oedran isaf: 18

Ffi Safonol ar gyfer y Cymhwyster: £340.00

Dyddiad Adolygu: 28/02/2026

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/03/2016

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Mae'r cymhwyster hwn gofynion sicrwydd ansawdd penodol a nodir yn y canllaw cymhwyster. Rhaid cofrestru dysgwyr ar y cymhwyster hwn iddo gael ei ddyfarnu.

Dod o hyd i Ganolfan


Prentisiaethau

Mae'r cymhwyster hwn yn eistedd o fewn fframwaith prentisiaeth

Dadansoddi Data (Cymru)


Dogfennau

File Icon Taflen Wybodaeth

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Mandatory Units

Credydau ei hangen ar i gyd: 72
Dangos/cuddio Unedau

Optional Units

Credydau ei hangen ar i gyd: 52
Dangos/cuddio Unedau