Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Rheoli Cynlluniau Chwarae Gwyliau yng Nghymru

Cyfeirnod: 601/7832/2

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/0754/4

Credydau ei hangen: 4

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 20

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 40 awr

Cyfyngiad oedran isaf: 19

Ffi Safonol ar gyfer y Cymhwyster: £12.80

Dyddiad Adolygu: 30/09/2027

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/10/2015

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Dod o hyd i Ganolfan


Gwybodaeth Ychwanegol

 


Dogfennau

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Grwp A - Gofodal

Credydau ei hangen ar i gyd: 4
Mwyaf o gredydau: 4
Dangos/cuddio Unedau