Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau (Mynediad 2)

Cyfeirnod: 601/7314/2

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/0750/3

Credydau ei hangen: 19

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 183

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 190 awr

Credydau ei hangen ar Mynediad Dau: 13

Mae’r cymhwyster hwn yn cael ei ystyried yn addas i ddysgwyr o dan 16 oed.

Dyddiad Adolygu: 31/08/2027

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/09/2015

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Cymhwyster hwn yn rhan o gyfres lle dyfernir pob cymhwyster trwy bori ar hap. Bydd dysgwyr yn ennill y cymhwyster mwyaf o fewn y gyfres y maent wedi bodloni'r rheolau cyfuno.

Dod o hyd i Ganolfan


Dogfennau

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Group A – Mandatory Units

Credydau ei hangen ar Mynediad Dau:3
Dangos/cuddio Unedau

Group B - Optional Practical Units

Credydau ei hangen ar i gyd: 8
Dangos/cuddio Unedau

Group C - Optional Essential Skills for Work units

Credydau ei hangen ar i gyd: 4
Dangos/cuddio Unedau

Group D - Optional Personal Development units

Credydau ei hangen ar i gyd: 4
Dangos/cuddio Unedau