Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Archwilio Galwedigaethau (Mynediad 1)

Cyfeirnod: 601/7267/8

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/0747/9

Credydau ei hangen: 6

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 59

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 60 awr

Credydau ei hangen ar Mynediad Un: 4

Mae’r cymhwyster hwn yn cael ei ystyried yn addas i ddysgwyr o dan 16 oed.

Ffi Safonol ar gyfer y Cymhwyster: £19.20

Dyddiad Adolygu: 31/08/2027

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/09/2015

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Cymhwyster hwn yn rhan o gyfres lle dyfernir pob cymhwyster trwy bori ar hap. Bydd dysgwyr yn ennill y cymhwyster mwyaf o fewn y gyfres y maent wedi bodloni'r rheolau cyfuno.

Dod o hyd i Ganolfan


Dogfennau

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Group A - Mandatory Units

Credydau ei hangen ar Mynediad Un:3
Dangos/cuddio Unedau

Group B - Optional Practical Units

Credydau ei hangen ar i gyd: 3
Dangos/cuddio Unedau