Agored Cymru Lefel 5 Diploma mewn Adweitheg i Ymarferwyr

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/3693/2

Credydau ei hangen: 79

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 161

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 790 awr

Isafswm y credydau ar lefel y cymhwyster neu ar lefel uwch: 48

Cyfyngiad oedran isaf: 18

Dyddiad Adolygu: 31/12/2018

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/06/2016

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Mae'r cymhwyster hwn gofynion sicrwydd ansawdd penodol a nodir yn y canllaw cymhwyster. Rhaid cofrestru dysgwyr ar y cymhwyster hwn iddo gael ei ddyfarnu.

Dod o hyd i Ganolfan


Gwybodaeth Ychwanegol

All qualifications that assess occupational competency for vocational areas within sectors 1.2 and 1.3 must adhere to the Skills for Health Assessment Principles for Qualifications that Assess Occupational Competence