Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol (Llythrennedd Digidol)

Cyfeirnod: 601/5613/2

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/0706/6

Credydau ei hangen: 18

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 80

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 180 awr

Isafswm y credydau ar lefel y cymhwyster neu ar lefel uwch: 18

Cyfyngiad oedran isaf: 19

Dyddiad Adolygu: 31/01/2020

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/03/2015

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Dod o hyd i Ganolfan


Gwybodaeth Ychwanegol
Dogfennau

File Icon Digital Literacy Observation Feedback Form

File Icon Llyfryn Cymhwyster

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Mandatory Units

Credydau ei hangen ar i gyd: 18
Mwyaf o gredydau: 18
Dangos/cuddio Unedau