Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Asesu Cyrhaeddiad Galwedigaethol

Cyfeirnod: 600/2617/0

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/0396/9

Credydau ei hangen: 15

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 84

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 150 awr

Cyfyngiad oedran isaf: 18

Ffi Safonol ar gyfer y Cymhwyster: £52.50

Dyddiad Adolygu: 31/07/2026

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/09/2011

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Dod o hyd i Ganolfan


Gwybodaeth YchwanegolDogfennau

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned