Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Asesu Cyrhaeddiad sy'n gysylltiedig â Galwedigaeth

Cyfeirnod: 600/2619/4

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/0396/7

Credydau ei hangen: 9

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 54

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 90 awr

Cyfyngiad oedran isaf: 18

Ffi Safonol ar gyfer y Cymhwyster: £31.50

Dyddiad Adolygu: 31/07/2026

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/09/2011

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Dod o hyd i Ganolfan


Dogfennau

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned