Mynediad i Addysg Uwch

Tudalennau

Cwestiynau Cyffredin

Mae amrywiaeth eang o Ddiplomâu Mynediad i Addysg Uwch ar gael, er enghraifft Gwyddoniaeth, Gofal Iechyd ar Dyniaethau. Mae cyrsiau mewn pynciau penodol, er enghraifft Nyrsio neur Gwyddorau Cymdeithasol, yn addas ar gyfer dysgwy... Ewch i'r dudalen

Mynediad i Addysg Uwch

Mynediad i Addysg Uwch COVID-19 (Coronafeirws) Os ydych yn cwblhau Diploma Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru ar hyn o bryd ac eich bod yn pryderu ynghylch cau colegau, rydym yn eich annog i gynnal cysylltiad gydach coleg a byddant yn ... Ewch i'r dudalen

Ddiplomau Mynediad i Addysg Uwch

Ddiplomâu Mynediad i Addysg Uwch Maen ddewis arall yn lle Safon Uwchac yn cael ei gydnabod gan yr holl brifysgolion a darparwyr addysg uwch yng Nghymru a Lloegr. Nod y cymhwyster yw helpu pobl syn awyddus i fynd i addysg uwch ond he... Ewch i'r dudalen

Diploma MAU - Diweddariadau 2021

2021 Trefniadau ar gyfer y Diploma Mynediad i Addysg Uwch yn 2021-22 Mae QAA wedi cyfathrebu â darparwyr ynghylch trefniadau ar gyfer y Diploma Mynediad i Addysg Uwch yn y flwyddyn academaidd newydd. Maent wedi cadarnhau y bydd y t... Ewch i'r dudalen

Diploma MAU - Diweddariadau 2021-22

gwybodaeth COVID-19 ar gyfer darparwyr Mynediad i Addysg Uwch Cefnogaeth a gwybodaeth COVID-19 ar gyfer dysgwyr Mynediad i Addysg Uwch Maer trefniadau ar gyfer dyfarnu ac asesur Diploma Mynediad i Addysg Uwch yn 2021-22 ar waith i ... Ewch i'r dudalen

Cofrestru ac Ardystio

Cofrestru ac Ardystio Mynediad i Addysg Uwch - Cofrestru 2021-22 Maer Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch, sef y rheoleiddiwr ar gyfer y Diploma Mynediad i Addysg Uwch, wedi newid y gofynion syn gysylltiedig â chofrestru dysgwyr. Byd... Ewch i'r dudalen

Newyddion

Taith Ddysgu Karly Jenkins yn Ysbrydoli

bywyd i fynd ymlaen i gwblhau Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Gofal Cymdeithasol) yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, ac ers hynny mae hi wedi mynd ymlaen i addysg uwch, gydar nod o fod yn weithiwr cymdeithasol. Karly oedd enillydd gwobr Dys... Ewch i'r eitem

Dathlu Wythnos Addysg Oedolion

Fe wnaeth Catrin gwblhau Diploma Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru gyda Choleg Cambria. Gallwch wylio fideo oi stori yma: https://www.youtube.com/watch?v=fuihHpsUi68 Mae gan Agored Cymru dros 250 o ganolfannau ac mae llaw... Ewch i'r eitem

Astudiaethau Achos

Down to Earth

Un o'n canolfannau cymeradwy, yr ydym yn hynod falch o fod yn gweithio gyda hi, yw Down to Earth. Mae Down to Earth yn fenter gymdeithasol arloesol sy'n mynd i'r afael ag anghydraddoldeb cymdeithasol a newid yn yr hinsawdd - un prosiect cyn... Ewch i'r astudiaeth achos