Keith Fletcher Award

Tudalennau

Gwobrau Dysgwr y Flwyddyn

Gwobrau Dysgwr y Flwyddyn Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru Yn aml, mae dysgwyr Mynediad i Addysg Uwch wedi goresgyn heriau mawr yn eu bywydau i ennill cymwysterau a chyflawni eu dyhead o fynd ymlaen i addysg uwch, Mae ein gwobr ... Ewch i'r dudalen

Bwrdd Dyfarnu Terfynol

Bwrdd Dyfarnu Terfynol Mae cynrychiolydd o Agored Cymru yn cadeirior Byrddau hyn i sicrhau bod y broses gywir yn cael ei dilyn. Bydd y Bwrdd Dyfarnu Terfynol yn sicrhau bod pob dysgwr wedi bodlonir rheolau cyfuno perthnasol, a bod y... Ewch i'r dudalen

Dysgwyr

Dysgwyr Rydym yn datblygu unedau a chymwysterau syn cydnabod yr hyn mae dysgwyr yn ei gyflawni. Unedau a Chymwysterau Agored Cymru Mae gennym dros 6,000 o unedau a 400 cymhwystermewn amrywiaeth o bynciau, o Sgiliau Hanfodol i Gynal... Ewch i'r dudalen

Canolfannau

Canolfannau Mae ein cymwysteraun cael eu cydnabod yn eang, eu gwerthfawrogi au parchu gan y sector addysg, darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr. Rydym yn cynnig dros 6,000 o unedau a 400 o gymwysterau achrededig, syn cael eu cydnabod... Ewch i'r dudalen

Amdanom Ni

Amdanom Ni Yn wahanol i gyrff dyfarnu eraill, rydym wedi ymrwymo i ddatblygu talent yng Nghymru, i Gymru. Rydym yn elusen gofrestredig ac yn fenter gymdeithasol, felly rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod dysgwyr o bob oed a gallu yn gw... Ewch i'r dudalen

Gwobrau Cyflawniad Ieuenctid

Gwobrau Cyflawniad Ieuenctid Maer cymhwysterau Cyflawniad Pobl Ifanc wediu cyfyngu i Youth Cymru a dim ond Youth Cymru syn gallu cynnig y cymhwysterau hyn fel rhan or cytundeb trwyddedi gydag UK Youth. Cysylltwchâ Youth Cymru mailbo... Ewch i'r dudalen

Astudiaethau Achos