Rhifedd

Tudalennau

Sgiliau Hanfodol ar gyfer Ymarferwyr

Sgiliau Hanfodol- cymwysterau Rhifedd, Llythrennedd aLlythrennedd Digidol yn rhoir wybodaeth ar sgiliau ymarferol y mae ymarferwyr eu hangen i asesu, cynllunio a chyflwyno sgiliau hanfodol. Mae Dyfarniad Lefel 2 mewn Cefnogi ... Ewch i'r dudalen

Sgiliau Hanfodol i Ddysgwyr

yn cynnig ystod o unedau cyfathrebu a Rhifedd pwrpasol. Nid ywr rhain yn rhan o gymhwyster ond byddant yn rhoi cyfle i ddysgwyr weithio tuag at gwricwlwm syn addas iw hanghenion. Cymwysterau... Ewch i'r dudalen

Cwestiynau Cyffredin

tebyg i gyfathrebu, sgiliau astudio a Rhifedd. Mae gan rai ddysgwyr brofiad bywyd neu brofiad o weithio, ond yn aml mae angen cymorth arnynt i ddatblygu sgiliau astudio er mwyn dod yn ddysgwyr mwy hyderus ac annibynnol. Faint o ... Ewch i'r dudalen

Sgiliau Hanfodol ar Gyfer Bywyd a Gwaith

3 ac yn cynnwys sgiliau llythrennedd a Rhifedd yn ogystal â llythrennedd digidol. Cryfder y cymwysterau Sgiliau Hanfodol ar Gyfer Bywyd a Gwaith hyn yw eu hyblygrwydd. Gall dysgwyr ddewis cyfuniad o unedau ar wahanol lefelau i ade... Ewch i'r dudalen

Prentisiaethau

rhaglenni prentisiaeth; Cyfathrebu Rhifedd Llythrennedd Digidol Cyflogadwyedd Hawliau a Chyfrifoldebau Gweithwyr Er nad oes yn rhaid cael achrediad ar gyfer y sgiliau pwysig hyn ar hyn o bryd, maen rhaid cael tystiolaeth ... Ewch i'r dudalen

Astudiaethau Achos