Archwilio Bydolygon

Tudalennau

Cymwysterau Archwilio Galwedigaethau

Cymwysterau Archwilio Galwedigaethau Mae ein cyfres o gymwysterau Archwilio Galwedigaethau wedii dylunio i roir cyfle i ddysgwyr ag anghenion ychwanegol roi cynnig ar opsiynau gyrfa gwahanol yn ogystal â bod yn bwynt mynediad ir rheini ... Ewch i'r dudalen

Cyflogadwyedd

Cyflogadwyedd Fel sefydliad, rydyn nin ymfalchïo mewn creu cymwysterau o ansawdd uchel syn cael eu harwain gan ddiwydiant, yn ogystal â gwobrwyo llwyddiant. Mae popeth rydyn nin ei greu wedii lunio i fod o fudd i ddysgwyr yn unigol, yn ... Ewch i'r dudalen

Addysg Gysylltiedig a Gwaith

Addysg Gysylltiedig â Gwaith Maer cymwysterau yn bodloni gwahanol themâu Gyrfaoedd ar Byd Gwaith: cyrhaeddiad personol; chwilio am wybodaeth; deall y byd gwaith; arweiniad; a gwneud penderfyniadau au rhoi ar waith. Maer cymwysterau ... Ewch i'r dudalen

Hanes

Hanes Daeth dros 5 miliwn o oedolion i gysylltiad âr ymgyrch a fun ysgogiad i ffurfio dros 30 sefydliad gwahanol: Rhwydwaith y Coleg Agored yn ddiweddarach. Cafodd y Rhwydwaith cyntaf ei ffurfio ym Manceinion ym 1981. Lai na deng ml... Ewch i'r dudalen

GBVDASV

GBVDASV Ymgynghoriad Dogfen Wybodaeth am y Digwyddiad Ymgynghoriar Faes Llafur Hyfforddiant Lefel 4Fframwaith Hyfforddiant Cenedlaethol Llywodraeth Cymruar gyferTrais ar sail Rhywedd, Cam-drin domestig a Thrais Rhywiol Mae Llywodrae... Ewch i'r dudalen