AHE

Tudalennau

Cofrestru ac Ardystio

Cofrestru ac Ardystio Mynediad i Addysg Uwch - Cofrestru 2021-22 Maer Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch, sef y rheoleiddiwr ar gyfer y Diploma Mynediad i Addysg Uwch, wedi newid y gofynion syn gysylltiedig â chofrestru dysgwyr. Byd... Ewch i'r dudalen

2020 - 2021

Prisiau 2020 - 2021 Ffioedd gorfodol i aelodau Ffi Nodiadau Cydnabod canolfan - canolfannau newydd 800.00 Codir ffi safonol na ellir ei had-dalu ar gyfer y broses cydnabod Canolfan a byddwn yn eich... Ewch i'r dudalen

2022 - 2023

Prisiau 2022 - 2023 Ffioedd gorfodol i aelodau Ffi Nodiadau Cydnabod canolfan - canolfannau newydd 270.00 530.00 Bydd ffi na ellir ei had-dalu o 270 yn cael ei anfonebu ar ddechraur broses cymer... Ewch i'r dudalen

Cwestiynau Cyffredin

FAQs 1. O dan y Fframwaith Rheoleiddio Eithriadol (ERF), cymeradwywyd addasiadau i ddarparu o bell trwy ystyriaethau arbennig, a oes angen i mi hysbysu Agored Cymru eto i ddarparu ar ôl 31 Gorffennaf 2020? Mae Agored Cymru yn gwerth... Ewch i'r dudalen

2019 - 2020

Prisiau 2019 - 2020 Ffioedd Canolfan ar gyfer Aelodau Ffi Nodiadau Cydnabod canolfan - canolfannau newydd 800.00 Codir ffi safonol na ellir ei had-dalu ar gyfer y broses cydnabod Canolfan a byddwn y... Ewch i'r dudalen

tariff UCAS

Tariff UCAS Er bod y Tariff ar gael ers sawl blwyddyn bellach ar gyfer amrywiol gymwysterau, o 2017 ymlaen bydd yn seiliedig ar system ddiwygiedig lle defnyddir y system raddio ar maint syn gysylltiedig â chymwysterau i gyfrifo pwyntiau... Ewch i'r dudalen

Newyddion

Astudiaethau Achos