Asesu

Tudalennau

Asesu

Asesu 1. Cynllunio asesiadau: maer aseswr yn llunio cynllun Asesu syn nodi sut y bydd pob uned neu gymhwyster yn cael ei Asesu. Maer dilysydd mewnol yn adolygu ac yn cytuno ar y cynllun Asesu i sicrhau ei fod yn ateb y gofyn. 2.... Ewch i'r dudalen

Y broses Asesu

Y broses Asesu Cam 1. Cynllunio asesiadau Maer aseswr yn llunio cynllun Asesu syn nodi sut y bydd pob uned neu gymhwyster yn cael ei Asesu. Maer dilysydd mewnol yn adolygu ac yn cytuno ar y cynllun Asesu i sicrhau ei fod yn ate... Ewch i'r dudalen

Aseswyr

pwnc a/neu brofiad or cwrs syn cael ei Asesu gwybodaeth am ofynion Asesu Agored Cymru a dealltwriaeth ohonynt Oni nodir hynny yn y canllaw ir cymhwyster neu ym manyleb yr uned, nid oes rhaid i aseswyr gael cymhwyster Asesu ffurfiol ... Ewch i'r dudalen

Sicrhau Ansawdd Mewnol

yn sicrhau bod pob dysgwr yn cael ei Asesu yn deg ac yn gyson ir safon a bennwyd. Mae sicrhau ansawdd mewnol yn cadarnhau bod y broses Asesu (h.y. or gwaith cynllunio cyn y cwrs i argymell dyfarnu credyd) yn addas ir diben ac yn cael... Ewch i'r dudalen

Sicrhau Ansawdd

canolfannau i adolygu eu dogfennau Asesu au templedi gan gynnwys: cynlluniau Asesu unedau briffiau aseiniadau ffurflenni adborth proffiliau graddau a dogfennau dilysu mewnol i sicrhau eu bod yn bodlonir gofynion angenrh... Ewch i'r dudalen

Cydnabod Canolfannau

sicrwydd ansawdd; mae hyn yn cynnwys Asesu dysgwyr a sicrhau ansawdd mewnol. Rhaid i ganolfannau gael unigolyn (unigolion) syn gymwys i gwblhau gwiriadau sicrhau ansawdd mewnol (neu syn fodlon cael ei hyfforddi). Rhaid i ganolfannau ... Ewch i'r dudalen