Asesu

Tudalennau

Asesu

Asesu 1. Cynllunio asesiadau: maer aseswr yn llunio cynllun Asesu syn nodi sut y bydd pob uned neu gymhwyster yn cael ei Asesu. Maer dilysydd mewnol yn adolygu ac yn cytuno ar y cynllun Asesu i sicrhau ei fod yn ateb y gofyn. 2.... Ewch i'r dudalen

Y broses Asesu

Y broses Asesu Cam 1. Cynllunio asesiadau Maer aseswr yn llunio cynllun Asesu syn nodi sut y bydd pob uned neu gymhwyster yn cael ei Asesu. Maer dilysydd mewnol yn adolygu ac yn cytuno ar y cynllun Asesu i sicrhau ei fod yn ate... Ewch i'r dudalen

Aseswyr

pwnc a/neu brofiad or cwrs syn cael ei Asesu gwybodaeth am ofynion Asesu Agored Cymru a dealltwriaeth ohonynt Oni nodir hynny yn y canllaw ir cymhwyster neu ym manyleb yr uned, nid oes rhaid i aseswyr gael cymhwyster Asesu ffurfiol ... Ewch i'r dudalen

Cydnabod Canolfannau

sicrwydd ansawdd; mae hyn yn cynnwys Asesu dysgwyr a sicrhau ansawdd mewnol. Rhaid i ganolfannau gael unigolyn (unigolion) syn gymwys i gwblhau gwiriadau sicrhau ansawdd mewnol (neu syn fodlon cael ei hyfforddi). Rhaid i ganolfannau ... Ewch i'r dudalen

Cwestiynau Cyffredin

ganlynol. Sut y byddain cael fy Asesu? Byddwch yn cael eich Asesu drwy gydol y cwrs. Defnyddir gwahanol fathau o ddulliau Asesu, yn dibynnu ar faes pwnc y cwrs. Yn aml, bydd ystod o ddulliau Asesun cael eu defnyddio, gan... Ewch i'r dudalen