Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Tudalennau

Cyflogadwyedd

Addysg Gysylltiedig â Gwaith Addysg Bersonol a Chymdeithasol Prentisiaethau Sgiliau Hanfodol Cymru Cymwysterau Archwilio Galwedigaethau Cymwysterau Galwedigaethol - Chwiliwch drwy ein cronfa ddata am bwnc y cymhwy... Ewch i'r dudalen

Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Addysg Bersonol a Chymdeithasol Maer cymwysteraun bodlonir pum thema wahanol syn rhan or fframwaith: dinasyddiaeth weithgar iechyd a lles emosiynol datblygiad moesol ac ysbrydol paratoi ar gyfer dysgu gydol oes datblygiad cyn... Ewch i'r dudalen

Canolfannau

Canolfannau Mae ein cymwysteraun cael eu cydnabod yn eang, eu gwerthfawrogi au parchu gan y sector addysg, darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr. Rydym yn cynnig dros 6,000 o unedau a 400 o gymwysterau achrededig, syn cael eu cydnabod... Ewch i'r dudalen

Gweledigaeth, cenhadaeth a gwerthoedd

Gweledigaeth, cenhadaeth a gwerthoedd Gweledigaeth Hyrwyddo dysgu gydol oes yng Nghymru. Datganiad Cenhadaeth Ymddiriedolaeth elusennol a sefydliad cymdeithasol yw Agored Cymru syn gweithio mewn partneriaeth i hyrwyddo dysgu, ... Ewch i'r dudalen

Hygyrchedd

Hygyrchedd ReachDeck Gwrando ar y wefan hon gyda ReachDeck Pun ai a ydych chin defnyddio ffôn clyfar, tabled, PC neu Mac, bydd ReachDeck yn cynnig yr offer cymorth lleferydd a darllen mae eu hangen arnoch chi am ddim. Beth yw ReachDeck... Ewch i'r dudalen

Bwrdd Dyfarnu Terfynol

Bwrdd Dyfarnu Terfynol Mae cynrychiolydd o Agored Cymru yn cadeirior Byrddau hyn i sicrhau bod y broses gywir yn cael ei dilyn. Bydd y Bwrdd Dyfarnu Terfynol yn sicrhau bod pob dysgwr wedi bodlonir rheolau cyfuno perthnasol, a bod y... Ewch i'r dudalen

Newyddion

Dathlu Wythnos Addysg Oedolion

Maer ymgyrch yn cael ei chynnal mewn 55 o wledydd, a bob blwyddyn mae dros 10,000 o oedolion yng Nghymru yn cymryd rhan yng ngweithgareddau Wythnos Addysg Oedolion. Bwriad yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth o werth addysg oedolion, dathlu... Ewch i'r eitem

Astudiaethau Achos

Down to Earth

Un o'n canolfannau cymeradwy, yr ydym yn hynod falch o fod yn gweithio gyda hi, yw Down to Earth. Mae Down to Earth yn fenter gymdeithasol arloesol sy'n mynd i'r afael ag anghydraddoldeb cymdeithasol a newid yn yr hinsawdd - un prosiect cyn... Ewch i'r astudiaeth achos