Partneriaeth

Tudalennau

Gweledigaeth, cenhadaeth a gwerthoedd

yw Agored Cymru syn gweithio mewn Partneriaeth i hyrwyddo dysgu, ehangu cyfleoedd a galluogi cynnydd. Fel sefydliad dyfarnu, mae Agored Cymru wedi ymroi i gydnabod cyrhaeddiad dysgwr drwy gredydau a chymwysterau syn hyblyg ac yn ... Ewch i'r dudalen

Cydnabod Canolfannau

ei lofnodi ai ddychwelyd. 2. Partneriaeth: Os nad ywch sefydliad yn bodlonir gofynion angenrheidiol ar hyn o bryd, efallai y byddwn nin awgrymu bod trefniant Partneriaeth yn cael ei sefydlu rhyngoch chi a chanolfan gydnabyddedig... Ewch i'r dudalen

Cymwysterau

gymwysterau wedi cael eu datblygu mewn Partneriaeth ag amrywiaeth eang o sefydliadau, drwy ymgysylltu â grwpiau llywio arbenigol. Mae hyn yn golygu eu bod yn bodloni gofynion rheoliadol, yn cyd-fynd âr fframweithiau priodol ac yn bodloni ... Ewch i'r dudalen

Unedau a Chymwysterau

gymwysterau wedi cael eu datblygu mewn Partneriaeth ag amrywiaeth eang o sefydliadau, o Lywodraeth Cymru ir cynghorau sgiliau sector. Mae hyn yn golygu eu bod yn bodloni gofynion rheoliadol, yn cyd-fynd âr fframweithiau priodol ac yn bodl... Ewch i'r dudalen

Hanes

Nghymru. Mae’n parhau i weithio mewn Partneriaeth gyda’r NOCN, gan rannu ei werthoedd a’i genhadaeth, i gynnig cymwysterau NOCN yng Nghymru.... Ewch i'r dudalen

Astudiaethau Achos