Partneriaeth

Tudalennau

Gweledigaeth, cenhadaeth a gwerthoedd

yw Agored Cymru syn gweithio mewn Partneriaeth i hyrwyddo dysgu, ehangu cyfleoedd a galluogi cynnydd. Fel sefydliad dyfarnu, mae Agored Cymru wedi ymroi i gydnabod cyrhaeddiad dysgwr drwy gredydau a chymwysterau syn hyblyg ac yn ... Ewch i'r dudalen

Cydnabod Canolfannau

ei lofnodi ai ddychwelyd. 2. Partneriaeth: Os nad ywch sefydliad yn bodlonir gofynion angenrheidiol ar hyn o bryd, efallai y byddwn nin awgrymu bod trefniant Partneriaeth yn cael ei sefydlu rhyngoch chi a chanolfan gydnabyddedig... Ewch i'r dudalen

Cymwysterau

gymwysterau wedi cael eu datblygu mewn Partneriaeth ag amrywiaeth eang o sefydliadau, drwy ymgysylltu â grwpiau llywio arbenigol. Mae hyn yn golygu eu bod yn bodloni gofynion rheoliadol, yn cyd-fynd âr fframweithiau priodol ac yn bodloni ... Ewch i'r dudalen

Unedau a Chymwysterau

gymwysterau wedi cael eu datblygu mewn Partneriaeth ag amrywiaeth eang o sefydliadau, o Lywodraeth Cymru ir cynghorau sgiliau sector. Mae hyn yn golygu eu bod yn bodloni gofynion rheoliadol, yn cyd-fynd âr fframweithiau priodol ac yn bodl... Ewch i'r dudalen

Hanes

Nghymru. Mae’n parhau i weithio mewn Partneriaeth gyda’r NOCN, gan rannu ei werthoedd a’i genhadaeth, i gynnig cymwysterau NOCN yng Nghymru.... Ewch i'r dudalen

Newyddion

Dathlu Wythnos Addysg Oedolion

Maer ymgyrch yn cael ei chynnal mewn 55 o wledydd, a bob blwyddyn mae dros 10,000 o oedolion yng Nghymru yn cymryd rhan yng ngweithgareddau Wythnos Addysg Oedolion. Bwriad yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth o werth addysg oedolion, dathlu... Ewch i'r eitem

Meithrin Sgiliau gydag Agored Cymru yn 2019

Gyfres Digital Assessor Mewn Partneriaeth â Panda Education and Training rydym yn cyflwynor Gyfres Digital Assessor. Bydd y gyfres yn darparu gwybodaeth a sgiliau newydd i weithwyr proffesiynol ym maes addysg a hyfforddiant y ge... Ewch i'r eitem

Astudiaethau Achos