CPD

Tudalennau

Taith

Cyfleoedd i Gyrff Dyfarnu Gydnabod Profiadau Symudedd Rhyngwladol Rhaglenni Dysgu wediu Teilwra ar Marc Ansawdd Gellid defnyddior ddau lwybr i gefnogi, cydnabod a darparu ardystiad ar gyfer: Symudedd dysgwyr a staff unigol, neu grwpi... Ewch i'r dudalen

Sgiliau Hanfodol ar gyfer Ymarferwyr

Sgiliau Hanfodol ar gyfer Ymarferwyr Mae Tystysgrifau Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol- cymwysterau Rhifedd, Llythrennedd aLlythrennedd Digidol yn rhoir wybodaeth ar sgiliau ymarferol y mae ymarferwyr eu hangen i asesu, cynl... Ewch i'r dudalen

Aseswyr

Aseswyr Rhaid i aseswr feddu ar y canlynol: gwybodaeth dda am unedau a chymwysterau Agored Cymru a dealltwriaeth dda ohonynt dealltwriaeth dda o lefel yr uned(au)/y cymhwyster neur cymwysterau syn cael eu cynnig gwybodaeth benodo... Ewch i'r dudalen

Marc Ansawdd

Marc Ansawdd Beth yw Marc Ansawdd Agored Cymru? Mae Marc Ansawdd Agored Cymrun mesur rhagoriaeth rhaglenni dysgu. Maen dilysu ac yn dathlu arferion eithriadol mewn darparu dysgu yng Nghymru. Asesir rhaglenni dysgu yn erbyn cyfres o safo... Ewch i'r dudalen

Amodau a Thelerau

Amodau a Thelerau Archebu Prisiau Rhaglen Hyfforddiant a Chefnogaeth Os na nodir yn wahanol, Mi fyddwn yn codi tal yn ôl y raddfa a hysbysebir am ddigwyddiadau Hyfforddi a DPP. Rhaid i ni fod wedi derbyn tal am eich lle cyn mynychu. ... Ewch i'r dudalen

2023 - 2024

Prisiau 2023 - 2024 Maer dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth am ffioedd safonol Agored Cymru ar gyfer 2023-24. Maen rhestru holl ffioedd syn ymwneud â chymwysterau a reoleiddir gan Gymwysterau Cymru, Ofqual ar Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (... Ewch i'r dudalen