EQA

Tudalennau

Sicrhau Ansawdd Allanol

eglurhad. Cynhelir un gweithgaredd EQA bob blwyddyn yng nghyswllt y mwyafrif o ganolfannau ond efallai y bydd angen gweithgareddau EQA ychwanegol. Lle bo modd, cynhelir gweithgareddau EQA o bell wrth ddesg a gofynnir i ganolfannau... Ewch i'r dudalen

Safonau Gwasanaeth

Safonau Gwasanaeth Ymrwymiad Gwasanaeth i Gwsmeriaid Nod Agored Cymru yw cynnig gwasanaeth iw ganolfannau syn ymatebol, yn effeithiol ac yn effeithlon. Mae wedi ymrwymo i adolygu a gwella ansawdd ei wasanaeth yn barhaus er mwyn darparur... Ewch i'r dudalen

2021 - 2022

Prisiau 2021 - 2022 Ffioedd gorfodol i aelodau Ffi Nodiadau Cydnabod canolfan - canolfannau newydd 800.00 Codir ffi safonol na ellir ei had-dalu ar gyfer y broses cydnabod Canolfan. Bydd 270 yn cae... Ewch i'r dudalen

2020 - 2021

Prisiau 2020 - 2021 Ffioedd gorfodol i aelodau Ffi Nodiadau Cydnabod canolfan - canolfannau newydd 800.00 Codir ffi safonol na ellir ei had-dalu ar gyfer y broses cydnabod Canolfan a byddwn yn eich... Ewch i'r dudalen

2022 - 2023

Prisiau 2022 - 2023 Ffioedd gorfodol i aelodau Ffi Nodiadau Cydnabod canolfan - canolfannau newydd 270.00 530.00 Bydd ffi na ellir ei had-dalu o 270 yn cael ei anfonebu ar ddechraur broses cymer... Ewch i'r dudalen

Gofynion a Chyfrifoldebau'r Ganolfan

Gofynion a Chyfrifoldebau'r Ganolfan Rydyn nin disgwyl in canolfannau gadw at y gofynion isod: Mynediad i Addysg Uwch: Cofrestru 60 credyd dysgwyr ar y Diploma Mynediad i Addysg Uwch cyn pen 42 diwrnod ar ôl dyddiad dechraur cwrs. ... Ewch i'r dudalen