Mae'r Bwrdd Dyfarnu Terfynol Mynediad i Addysg Uwch yn gyfrifol am gymeradwyo dyfarnu credydau, graddau a'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch.

Mae cynrychiolydd o Agored Cymru yn cadeirio'r Byrddau hyn i sicrhau bod y broses gywir yn cael ei dilyn.

Bydd y Bwrdd Dyfarnu Terfynol yn sicrhau bod pob dysgwr wedi bodloni'r rheolau cyfuno perthnasol, a bod y proffil credydau a graddau yn gywir.

Mae'n rhaid i ganolfannau gynnal cyfarfod Bwrdd cyn dyddiad y Bwrdd Dyfarnu Terfynol i gadarnhau cyrhaeddiad dysgwyr ar y Diploma Mynediad i Addysg Uwch yn fewnol


Rhagor o Wybodaeth

I gael canllawiau defnyddiol, cyfeiriwch at yr Agendâu yn y Dogfennau Perthnasol.