Rhaid i bob canolfan sy’n cynnig Diplomau Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru fodloni gofynion a safonau rheoleiddio.

Anogir canolfannau i adolygu eu dogfennau asesu a’u templedi gan gynnwys:

  • cynlluniau asesu unedau
  • briffiau aseiniadau
  • ffurflenni adborth
  • proffiliau graddau a
  • dogfennau dilysu mewnol

i sicrhau eu bod yn bodloni’r gofynion angenrheidiol.


Llawlyfr Cynllun Graddio’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd

I helpu i sicrhau ansawdd yn effeithiol, rhaid i holl diwtoriaid, aseswyr a dilyswyr mewnol Mynediad i Addysg Uwch ymgyfarwyddo â’r adrannau canlynol:


Gweithdai Safoni

Gydol y flwyddyn, rydym yn cynnal cyfres o weithdai Safoni. Bwriedir y rhain i helpu aseswyr a staff sicrwydd ansawdd i feithrin gwell dealltwriaeth o safonau Agored Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu lle cliciwch yma.