Dyma rai awgrymiadau i'ch helpu i gymryd y camau nesaf tuag at gyflawni eich nodau:

  1. Gwnewch nodyn o’ch dyheadau a'ch nodau yn y tymor byr a’r tymor hir
  2. Siaradwch â’ch tiwtor / cynghorydd gyrfa / cyflogwr etc. am eich nodau a’ch dyheadau
  3. Mynnwch y cyngor diweddaraf am yrfaoedd gan sefydliadau fel Gyrfa Cymru
  4. Chwiliwch drwy ein cronfa ddata i ddod o hyd i’r unedau / cymhwyster cywir
  5. Chwiliwch drwy ein cronfa ddata i ddod o hyd i ganolfan wrth eich ymyl chi
  6. Gofynnwch am help - mae ar gael i chi.

Pob lwc!